Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Uznesenia, hlasovania, dochádzka, zápisnice, pozvánky


sa zobrazia po kliknutí na zvolený dátum zasadnutia MsZ


 

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 27.1.2009

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 27.01.2009


Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Skúška hlasovacieho zariadenia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 7
Proti: 11
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


Za:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Róbert Kazík
PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Peter Mečiar Mgr. Vladimír Pirošík

Proti:
MUDr. Stanislav Čarský Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Beata Hirt
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Peter Lačný Ing. Milan Lichý Ľubomír Motyčka
Ing. Tomáš Novanský MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo

Zdržali sa:
Ing. Martin Baník Jakub Gajdošík MUDr. Peter Hudec


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 2.
Voľba návrhovej komisie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


Za:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Beata Hirt
MUDr. Peter Hudec Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý MUDr. Peter Mečiar Ľubomír Motyčka
Ing. Tomáš Novanský Mgr. Vladimír Pirošík MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo
Bc. Martin Turčan

Nehlasovali:
Ing. Martin Baník


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Program MsZ - doplniť návrh p.Pirošík
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


Za:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Ing. Martin Baník MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Jakub Gajdošík
Ing. Zdenko Haring Ing. Beata Hirt MUDr. Peter Hudec Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Róbert Kazík Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý
MUDr. Peter Mečiar Ing. Tomáš Novanský Mgr. Vladimír Pirošík MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Bc. Martin Turčan

Zdržali sa:
Ing. Jozef Haško Ľubomír Motyčka

Nehlasovali:
Mgr. Asen Almáši


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Program MsZ - návrh p.Lichý
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 6
Proti: 10
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


Za:
Viera Dubačová Ing. Beata Hirt Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Peter Lačný
Ing. Milan Lichý Mgr. Vladimír Pirošík

Proti:
Ing. Martin Baník MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský Jakub Gajdošík
Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Róbert Kazík Ľubomír Motyčka
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo

Zdržali sa:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Mgr. Asen Almáši MUDr. Michal Bucek Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
MUDr. Peter Hudec PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Peter Mečiar Ing. Tomáš Novanský


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Program MsZ - návrh p.Lichý II.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 7
Proti: 12
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


Za:
Viera Dubačová Ing. Beata Hirt Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Peter Lačný
Ing. Milan Lichý Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová

Proti:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Ing. Martin Baník MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský
Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Róbert Kazík
Ľubomír Motyčka Ing. Tomáš Novanský MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo

Zdržali sa:
Mgr. Asen Almáši MUDr. Michal Bucek Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. MUDr. Peter Hudec
PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Peter Mečiar


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Program MsZ - celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


Za:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Mgr. Asen Almáši Ing. Martin Baník MUDr. Michal Bucek
MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Beata Hirt
MUDr. Peter Hudec Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý MUDr. Peter Mečiar Ľubomír Motyčka
Ing. Tomáš Novanský Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Bc. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Informácia primátora mesta o neoprávneních exekúciach IUM -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 4
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 26


Za:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Mgr. Asen Almáši Ing. Martin Baník MUDr. Michal Bucek
MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Jakub Gajdošík
Ing. Jozef Haško MUDr. Peter Hudec Róbert Kazík PhDr. Ľubica Laššáková
MUDr. Peter Mečiar Ľubomír Motyčka Ing. Tomáš Novanský MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Bc. Martin Turčan

Proti:
Ing. Zdenko Haring Ing. Beata Hirt Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Milan Lichý

Zdržali sa:
Ing. Peter Lačný

Nehlasovali:
Viera Dubačová Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2009 ­ časť Kapitálové výdavky a rozpočty príspevkových a rozpočtových organizácií - návrh I. p.Kazík, p.Pirošík - Klub Iliaš
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 26


Za:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Mgr. Asen Almáši Ing. Martin Baník MUDr. Michal Bucek
MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Beata Hirt
MUDr. Peter Hudec Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný
Ing. Milan Lichý MUDr. Peter Mečiar Ing. Tomáš Novanský Mgr. Vladimír Pirošík
Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Bc. Martin Turčan

Proti:
Ľubomír Motyčka

Nehlasovali:
PhDr. Ľubica Laššáková


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2009 ­ časť Kapitálové výdavky a rozpočty príspevkových a rozpočtových organizácií - návrh II. p.Katreniak
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 14
Proti: 8
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 26


Za:
Ing. Martin Baník Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Ing. Zdenko Haring
Ing. Jozef Haško Ing. Beata Hirt Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Peter Lačný
Ing. Milan Lichý Ľubomír Motyčka Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Milan Smädo Bc. Martin Turčan

Proti:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Mgr. Asen Almáši MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský
Jakub Gajdošík MUDr. Peter Mečiar Ing. Tomáš Novanský MUDr. Ladislav Slobodník

Zdržali sa:
MUDr. Michal Bucek MUDr. Peter Hudec Róbert Kazík

Nehlasovali:
PhDr. Ľubica Laššáková


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2009 ­ časť Kapitálové výdavky a rozpočty príspevkových a rozpočtových organizácií -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 21
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


Za:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Mgr. Asen Almáši MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring
Ing. Jozef Haško MUDr. Peter Hudec Róbert Kazík Ing. Peter Lačný
PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Peter Mečiar Ľubomír Motyčka Ing. Tomáš Novanský
Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo
Bc. Martin Turčan

Proti:
Ing. Martin Baník Ing. Milan Lichý

Zdržali sa:
Viera Dubačová Ing. Beata Hirt Ing. Mgr. Pavol Katreniak


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 27


Za:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Ing. Martin Baník MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Jakub Gajdošík
Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Beata Hirt MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý MUDr. Peter Mečiar Ľubomír Motyčka
Ing. Tomáš Novanský Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Bc. Martin Turčan

Nehlasovali:
Mgr. Asen Almáši


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.
Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Kapitulská ulica a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č..../2009, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Kapitulská ulica - návrh p. Katreniak
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 0
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 26
Prítomní: 28


Proti:
Ing. Tomáš Novanský MUDr. Ladislav Slobodník

Nehlasovali:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Mgr. Asen Almáši Ing. Martin Baník MUDr. Peter Bielik, PhD.
MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško
Ing. Beata Hirt MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Róbert Kazík Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý
MUDr. Peter Mečiar Ľubomír Motyčka Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Milan Smädo Bc. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 6.
Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Kapitulská ulica a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č..../2009, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Kapitulská ulica - návrh p. Katreniak
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 9
Proti: 15
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


Za:
Ing. Martin Baník Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Ing. Beata Hirt
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Peter Lačný Ing. Milan Lichý Mgr. Vladimír Pirošík
Ing. arch. Ľudmila Priehodová

Proti:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Mgr. Asen Almáši MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský
Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Róbert Kazík PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Peter Mečiar Ľubomír Motyčka
Ing. Tomáš Novanský MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo

Zdržali sa:
MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek Ing. Jozef Haško


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 6.
Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Kapitulská ulica a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č..../2009, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Kapitulská ulica - návrh p. Baník
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 8
Proti: 13
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 27


Za:
Ing. Martin Baník Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Ing. Beata Hirt
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Peter Lačný Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová

Proti:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Mgr. Asen Almáši MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský
Jakub Gajdošík MUDr. Marián Hlaváč Róbert Kazík PhDr. Ľubica Laššáková
MUDr. Peter Mečiar Ľubomír Motyčka Ing. Tomáš Novanský MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo

Zdržali sa:
MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško
MUDr. Peter Hudec

Nehlasovali:
Ing. Milan Lichý


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 6.
Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Kapitulská ulica a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č..../2009, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Kapitulská ulica - návrh p. Priehodová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 6
Proti: 14
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 27


Za:
Viera Dubačová Ing. Beata Hirt Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Milan Lichý
Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová

Proti:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Mgr. Asen Almáši MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek
MUDr. Stanislav Čarský Jakub Gajdošík MUDr. Peter Hudec Róbert Kazík
PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Peter Mečiar Ľubomír Motyčka Ing. Tomáš Novanský
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo

Zdržali sa:
Ing. Martin Baník MUDr. Jozef Budaj Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Ing. Zdenko Haring
Ing. Jozef Haško MUDr. Marián Hlaváč

Nehlasovali:
Ing. Peter Lačný


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 6.
Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Kapitulská ulica a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č..../2009, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Kapitulská ulica -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 8
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


Za:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Mgr. Asen Almáši MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek
MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring
Ing. Jozef Haško MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Róbert Kazík
PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Peter Mečiar Ľubomír Motyčka Ing. Tomáš Novanský
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo

Proti:
Ing. Martin Baník Viera Dubačová Ing. Beata Hirt Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Ing. Peter Lačný Ing. Milan Lichý Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová

Zdržali sa:
Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 7.
Zabezpečenie prevádzky MHD v Banskej Bystrici na rok 2009 ­ žiadosť o odklad -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 28


Za:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Mgr. Asen Almáši Ing. Martin Baník MUDr. Michal Bucek
MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Beata Hirt MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý MUDr. Peter Mečiar Ľubomír Motyčka
Ing. Tomáš Novanský Mgr. Vladimír Pirošík MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo
Bc. Martin Turčan

Zdržali sa:
Ing. arch. Ľudmila Priehodová

Nehlasovali:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Jakub Gajdošík


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 8.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2009, ktorým sa mení VZN č. 181/2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 28


Za:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Ing. Jozef Haško
Ing. Beata Hirt MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Róbert Kazík Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý
MUDr. Peter Mečiar Ľubomír Motyčka Ing. Tomáš Novanský Mgr. Vladimír Pirošík
Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Bc. Martin Turčan

Nehlasovali:
Mgr. Asen Almáši Ing. Martin Baník Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 9.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2009, ktorým sa mení VZN č. 144/2004 o verejnom poriadku na území mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 165/2005 a VZN č. 20/2008 - návrh p.Pirošík
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 28


Za:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Mgr. Asen Almáši MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek
MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Beata Hirt
MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík
Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý MUDr. Peter Mečiar
Ľubomír Motyčka Ing. Tomáš Novanský Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Bc. Martin Turčan

Nehlasovali:
Ing. Martin Baník


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 9.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2009, ktorým sa mení VZN č. 144/2004 o verejnom poriadku na území mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 165/2005 a VZN č. 20/2008 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 28


Za:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Mgr. Asen Almáši MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Jakub Gajdošík
Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Beata Hirt MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý MUDr. Peter Mečiar Ľubomír Motyčka
Ing. Tomáš Novanský Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Bc. Martin Turčan

Nehlasovali:
Ing. Martin Baník MUDr. Peter Bielik, PhD.


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 10.
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2008 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 5
Prítomní: 28


Za:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Mgr. Asen Almáši MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Jakub Gajdošík
Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Beata Hirt MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Róbert Kazík PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Peter Mečiar
Ľubomír Motyčka Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová Milan Smädo
Bc. Martin Turčan

Proti:
Ing. Peter Lačný

Zdržali sa:
Ing. Mgr. Pavol Katreniak

Nehlasovali:
Ing. Martin Baník MUDr. Peter Bielik, PhD. Ing. Milan Lichý Mgr. Vladimír Pirošík
MUDr. Ladislav Slobodník


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 11.
Komisia na posúdenie pripomienkového konania ku Konceptu ÚPN ­ Mesta Banská Bystrica - návrh p. Lačný
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 6
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 28


Za:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Mgr. Asen Almáši MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring
Ing. Jozef Haško MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Róbert Kazík
Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Peter Mečiar Ľubomír Motyčka
Ing. Tomáš Novanský MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo

Proti:
Viera Dubačová Ing. Beata Hirt Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Milan Lichý
Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová

Nehlasovali:
Ing. Martin Baník MUDr. Peter Bielik, PhD. Bc. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 12.
Projekt CECILY ­ posilnenie sociálnej inklúzie a lokálnej zamestnanosti -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 28


Za:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Mgr. Asen Almáši Ing. Martin Baník MUDr. Michal Bucek
MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Beata Hirt MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý MUDr. Peter Mečiar Ľubomír Motyčka
Ing. Tomáš Novanský Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Bc. Martin Turčan

Nehlasovali:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Jakub Gajdošík


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 13.
Voľby prísediacich do Krajského súdu v Banskej Bystrici na funkčné obdobie 2009-2013 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 28


Za:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Mgr. Asen Almáši Ing. Martin Baník MUDr. Michal Bucek
MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Beata Hirt
MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý MUDr. Peter Mečiar Ľubomír Motyčka
Ing. Tomáš Novanský Milan Smädo Bc. Martin Turčan

Zdržali sa:
Ing. Peter Lačný Ing. arch. Ľudmila Priehodová

Nehlasovali:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Mgr. Vladimír Pirošík MUDr. Ladislav Slobodník


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 14.
Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Banská Bystrica - návrh p. Novanský
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


Za:
Mgr. Asen Almáši MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský
Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring
Ing. Jozef Haško Ing. Beata Hirt MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková
Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo

Nehlasovali:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. Ing. Martin Baník MUDr. Michal Bucek


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 16.
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkov na zimnú údržbu komunikácií v Meste Banská Bystrica za roky 2007, 2006 a 2005 a porovnanie výsledkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 24


Za:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. MUDr. Peter Bielik, PhD. Viera Dubačová Ing. Zdenko Haring
Ing. Beata Hirt MUDr. Peter Hudec Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík
Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo
Bc. Martin Turčan

Nehlasovali:
Mgr. Asen Almáši MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský
Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Ing. Jozef Haško MUDr. Marián Hlaváč


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 17.
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti postupu Mesta Banská Bystrica pri vybavovaní žiadosti MUDr. Petra Finďa o odkúpenie nehnuteľnosti ­ pozemku vo vlastníctve mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 24


Za:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. MUDr. Peter Bielik, PhD. Viera Dubačová Ing. Zdenko Haring
Ing. Jozef Haško Ing. Beata Hirt MUDr. Peter Hudec Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Róbert Kazík Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Bc. Martin Turčan

Nehlasovali:
Mgr. Asen Almáši MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský
Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. MUDr. Marián Hlaváč


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 18.
Správa o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2008 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 5
Prítomní: 25


Za:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek Viera Dubačová
Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Beata Hirt MUDr. Peter Hudec
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková
Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo
MUDr. Ján Šulaj, PhD. Bc. Martin Turčan

Proti:
Mgr. Vladimír Pirošík

Zdržali sa:
Ing. arch. Ľudmila Priehodová

Nehlasovali:
Mgr. Asen Almáši MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
MUDr. Marián Hlaváč


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 19.
Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 16. decembra 2008 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 7
Prítomní: 25


Za:
MUDr. Ihsan Alkhouri, PhD. MUDr. Peter Bielik, PhD. Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Ing. Zdenko Haring
Ing. Jozef Haško MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Róbert Kazík Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Tomáš Novanský
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo MUDr. Ján Šulaj, PhD. Bc. Martin Turčan

Proti:
Mgr. Vladimír Pirošík

Zdržali sa:
Ing. Beata Hirt

Nehlasovali:
Mgr. Asen Almáši MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský
Viera Dubačová Ing. Milan Lichý Ing. arch. Ľudmila Priehodová

 

Volebné obdobie 2018 - 2022 (zasadnutia MsZ od 22.11.2018 - 2022)
Volebné obdobie 2014 - 2018 (zasadnutia MsZ od 12.12.2014 - 13.11.2018)
Volebné obdobie 2010 - 2014 (zasadnutia MsZ od 20.12.2010 - 28.10.2014)
Volebné obdobie 2006 - 2010 (zasadnutia MsZ od 29.12.2006 do 15.11.2010)
Volebné obdobie 2002 - 2006 (zasadnutia MsZ od 7.1.2003 do 30.11.2006)


 

> Materiály predkladané na zasadnutia mestského zastupiteľstva

 

 

 

 

 

 


 


1378136

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka