Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2014 o mestskej polícii

Schválené: 11.2.2014

Vyhlásené: 13.2.2014

Účinnosť: 1.3.2014

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle § 6 ods. 1 zákona, §11 ods. 4 písm. g) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 a § 22 ods. 3 zák.č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.4/2014 o mestskej polícii.


§ 1
Účel nariadenia


Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je :
a) deklarovať zriadenie Mestskej polície v Banskej Bystrici (ďalej mestská polícia)
b) určiť ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré sú oprávnení používať príslušníci mestskej polície.

 

§ 2
Zriadenie mestskej polície

1. Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici zriaďuje Mestskú políciu v Banskej Bystrici.

2. Mestskú políciu v Banskej Bystrici, ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta, zriadilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici uznesením č. 3/1991 bod II. zo dňa 15.1.1991.


§ 3
Určenie ďalších výstrojných súčiastok


Príslušníci mestskej polície môžu používať okrem rovnošaty tieto výstrojné súčiastky :

a) polokošeľa tmavomodrej farby
b) tričko tmavomodré s krátkym rukávom
c) pulóver hrubý tmavomodrý bez identifikačných znakov,
d) overal tmavomodrej farby s odnímateľným označením
e) taktická vesta čiernej farby
f) vesta reflexná žltá s reflexnými prvkami
g) nepriestrelná vesta čiernej farby
h) nepremokavá súprava tmavomodrej farby
i) čiapka pletená zimná tmavomodrej farby bez identifikačných znakov

j) šál pletený tmavomodrej farby bez identifikačných znakov
k) rukavice kožené zateplené čiernej farby
l) šiltovka tmavomodrá s čiernobielou šachovnicou
m) cyklo-nohavice krátke tmavodrej farby
n) cyklo-nohavice dlhé tmavomodrej farby,
o) cyklistický dres s krátkym rukávom bledomodrej farby s označením „MESTSKÁ POLÍCIA“
p) cyklistický dres s dlhým rukávom bledomodrej farby s označením„MESTSKÁ POLÍCIA“
q) cyklistická prilba modro-čierna s označením „MESTSKÁ POLÍCIA“.


§4
Záverečné ustanovenia


1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 172/2006 o mestskej polícii schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 585/2006 zo dňa 26. septembra 2006.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1255/2014 dňa 11.2.2014 a nadobúda účinnosť dňom 1.marca 2014.

 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica
 1378102

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka