Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2017, ktorým sa zrušuje VZN Mesta Banská Bystrica č. 37/1996 o sprievodcovskej činnosti v meste Banská Bystrica

Schválené: 16.5.2017

Vyhlásené: 23.5.2017

Účinnosť: 10.6.2017

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením § 6, ods.1, § 11, ods.4 písm. g.) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4./2017, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 37/1996 o sprievodcovskej činnosti v meste Banská Bystrica.

 

Článok 1

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 37/1996 o sprievodcovskej činnosti v meste Banská Bystrica schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 184/1996-MsZ dňa 30.5.1996.

 

 

Článok 2

Záverečné ustanovenia

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 808./2017-MsZ dňa 16.mája 2017.

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 10. júna 2017.

 

 

Ján Nosko

primátor mesta

Súbor na stiahnutie VZN č. 4 - 2017.pdf VZN č. 4 - 2017.pdf (531 kB)


1378096

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka