Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica

Schválené: 18.12.2018

Vyhlásené: 19.12.2018

Účinnosť: 3.1.2019

Súbor na stiahnutie VZN č. 11 - 2018.pdf VZN č. 11 - 2018.pdf (1 MB)


1377919

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka