Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

PHSR mesta Banská Bystrica 2014-2023

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)
mesta Banská Bystrica
na roky 2015 - 2023

PHSR Banská Bystrica

Verejné pripomienkovanie a doplnenie monitoringu a vyhodnotenia
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) a  Akčného plánu
pre mesto Banská Bystrica na roky 2015 – 2017

 

Mesto Banská Bystrica vyhodnocuje plnenie PHSR a Akčného plánu pre mesto Banská Bystrica na roky 2015 – 2017 z hľadiska doplnenia aktivít, ktoré sa realizovali v roku 2015. Dokument bude prerokovaný v komisiách MsZ a v Mestskom zastupiteľstve. Zároveň vyzýva aj verejnosť na pripomienkovanie a doplnenie aktivít realizovaných v roku 2015 formou e-mailu na adresu phsr@banskabystrica.sk  do 15.08.2016.


 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015 - 2023 schválený v zastupiteľstve dňa 22.9.2015 uznesením č. 232/2015
 PHSR mesta Banska Bystrica 2015-2023.pdf (6.3 MB) (6.3 MB)

 
Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 232/2015
 Uznesenie_MsZ_232-2015.pdf (209.8 kB) (209.8 kB)

 
SEA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Oznámenie o strategickom dokumente
 PHSR_SEA_oznámenie_jún 2015.pdf (412.1 kB) (412.1 kB)

 
Rozhodnutie OÚ ŽP o posudzovaní vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu
 Rozhodnutie OÚ ŽP.pdf (59.4 kB) (59.4 kB)

 


1167910

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka