Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Občianske rady výboru mestskej časti pri VO č. 2

Volebný obvod č. 2
(Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín a Uľanka - 2 poslanci)

 

 

1. Občianska rada Podlavice – Skubín
predseda: Ing. Jozef Tomáš (tel. 0905 386 180), e-mail: dohukbb@gmail.com
podpredseda: Danko Uhliar
členovia: Elena Šupolová, Marek Odaloš, Ivan Beňo, Stanislav Bulla, Ján Beňo, Anna Necpalová, Anna Kánová, Margita Zamiešalová, Lýdia Ivaničová, Daniel Bedi, MUDr. Jozef Baláž
e-mail: or.podlaviceskubin@gmail.com
webstránka: www.orpodlavice.sk
Zápisnice OR Podlavice - Skubín

 

 

2. Občianska rada Uľanka
predseda: MUDr. Marián Fejfár (tel. 0905 485 100, e-mail: matrixmf@seznam.cz)
členovia: Martina Čunderlíková, Kamila Daubnerová, Ing. Róbert Dúbravský, Petra Hanousková, Bc. Eva Molitorisová, Mgr. art. Dušan Valko
Zápisnice OR Uľanka

 


 


1170191

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka