Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Občianske rady výboru mestskej časti pri voleb. obvode č. 4

Volebný obvod č. 4
(Radvaň, Fončorda, Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska Terasa - 12 poslancov)


 

1. Občianska rada Fončorda
predseda: Ing. Ján Hruška (tel. 0903 148 908, e-mail: jan.hruska1@gmail.com)
tajomníčka:  Ing. Zuzana Oterová (tel. 0915 777 491, e-mail: zuzana.oterova@gmail.com)
členovia: Vladimír Dropčo, Mária Vidová, Danka Horváthová, Ing. Danica Halamová, Bc. Zuzana Šerfözö,  Gabriel Blesák, Igor Palúch, Vojtech Zachar, Magdaléna Bernátová
e-mail: sidliskofoncorda@gmail.com
Zápisnice OR Fončorda
Pozvánky OR Fončorda

 

 

2. Občianska rada Radvaň
predseda: Daniel Hanko (tel. 0905 659 217, e-mail: daniel.hanko@centrum.sk)
členovia: Anna Švecová, Miroslava Kamenská, Anna Provinská, Marián Lietava, Ján Moravčík, Roman Miškár, Erika Karová,  Anton Jankovič, Peter Novanský, Peter Rusnák, Maroš Vincenc, Lenka Lapinová, Gabriela Tokárska, Nadežda Bieliková, Matúš Kršňák,
Jaroslav Bystran, Matej Klimo, Valéria Báťková
e-mail: orradvan@googlegroups.com
webstránka: www.bbradvan.sk
Zápisnice OR Radvaň , Zápisnice na www.bbradvan.sk
Pozvánky OR Radvaň

 

 

3. Občianska rada Kráľová
predseda: Ján Vrana (tel. 0905 572 508, e-mail: janovrana@azet.sk)
členovia: Blanka Tkáčiková, Alica Kokavcová, Róbert Fusko, Martin Raček, Peter Mikloško, Mgr. Martina Semančík Lásiková, Ľubica Paulínyová, Katarína Úporská, Miroslava Cisárová, Miriam Miklošíková, Ján Ondrejka, Jiří Kašpárek
e-mail: orkralova@gmail.com
Zápisnice OR Kráľová
Pozvánky OR Kráľová

 

 

4. Občianska rada Iliaš
predseda: Ján Žambor (tel. 0908 086 021, e-mail: jan.zambor55@gmail.com)
členovia: Jarmila Mlynárčiková, Jozef Blaho, Ján Petr, Antónia Snopková
Zápisnice OR Iliaš
Pozvánky OR Iliaš

 

 

5. Občianska rada Kremnička
predseda: Milan Smädo (Jabloňová 16, tel. 0902 929 300, smado@misudrzba.sk)
členovia: Ján Sliacky, Peter Vinarčík, Marta Dudová, Jozef Grič, Anna Oravcová, Marián Kolenkáš, Oľga Pišková, Juraj Dobrota, Radim Handlovský, Rastislav Stračina, Dana Beňušková, Ivan Dobrík
Zápisnice OR Kremnička
Pozvánky OR Kremnička

 

 

6. Občianska rada Pršianska Terasa
predseda: Roman Kostúr (tel. 0918 505 261, 0905 616 033,
e-mail: kostur@misbb.sk, kostur.roman@zoznam.sk)
členovia: Jarmila Turoňová, Peter Príč, Eva Krchňavá, Dušan Hraško, Ján Filadelfi, Michal Cibula, Danka Blehová, Eduard Genserek, Jaroslav Ondris, Ľuboslav Oško
Zápisnice OR Pršianska Terasa
Pozvánky OR Pršianska Terasa

 

 

7. Občianska rada Rakytovce
predseda: Rudolf Gízel (tel. 0907 167 397, e-mail: procons@stonline.sk)
členovia: Jozef Valašťan, Jozef Riečan, Anna Pecková, Boris Žalman, Soňa Šimeková, Peter Čabrák, Július Turňa, Ondrej Bahýľ, Jozef Berák, Erika Klemaničová, Michal Biroščák, Ondrej Kvasna, Elena Bánovská
Zápisnice OR Rakytovce
Pozvánky OR Rakytovce


 


1381401

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka