Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Oznamovanie podozrení z podvodov

Oznamovanie podozrení z podvodov

 

Európska komisia zriadila s cieľom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami EÚ rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) so sídlom v Bruseli. V podmienkach SR bol funkciou koordinačného úradu boja proti podvodom poverený odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR. Jeho úlohou je koordinovať legislatívne, administratívne a operatívne činnosti s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ a za týmto účelom úzko spolupracovať s orgánmi a inštitúciami SR zapojenými do siete AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service – Koordinačný útvar pre boj proti podvodom). Sieť AFCOS pozostáva z orgánov a inštitúcií SR, ktoré poskytujú finančné prostriedky EÚ a narábajú s nimi. Sú príslušné kontrolovať zaobchádzanie s týmito prostriedkami a je im zverená právomoc plniť úlohy týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ. Jedným zo sieťových partnerov je aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Riadiaci orgán pre IROP).

 

Pri podozrení na podvodné, korupčné, či iné protizákonné správanie v súvislosti s využívaním prostriedkov Európskej únie v rámci projektov Integrovaného regionálneho operačného programu je možné nahlásiť priamym zaslaním na e-mailovú adresu: nahlasovanie.irop@banskabystrica.sk, alebo prostredníctvom komunikačného formulára.

 

Anonymné nahlasovanie podozrení z podvodu a nezákonného konania (nahlásenia budú postúpené príslušným orgánom v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ)


 
:
:
:

 Ak chcete byť informovaný o vyhodnotení Vášho podnetu, zadajte Vašu e-mailovú adresu.

 

 

 

  • Základné informácie k podozreniam z protispoločenskej činnosti nájdete na:

 

www.olaf.vlada.gov.sk/

 

www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/

 

www.mpsr.sk/nahlasovanie-podozreni-z-podvodu-a-nezakonneho-konania

 

www.banskabystrica.sk/zoznam-protikorupcnych-opatreni.phtml?id5=17985


 


1375055

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka