Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Zoznam poslancov MsZ podľa volebných obvodov

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici podľa volebných obvodov

Volebný obvod č. 1 – centrum, Majer, Uhlisko, Senica a Šalková

Ludvik Nábělek, MUDr. PhD.

Marcel Pecník, PhDr.

Pavol Katreniak, Mgr., Ing.

Stanislav Mičev, PhDr., Phd.

Jaroslav Kuracina

Hlaváč Marian, MUDr. PhD.

Martin Úradníček, Ing.

 

 

Volebný obvod č. 2 – Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín a Uľanka

Katarína Čižmárová, Doc., RNDr., CSc.

Marek Odaloš

 

 

Volebný obvod č. 3 – Sásová a Rudlová

Martin Klus, Doc., PhDr., PhD., MBA

Vladimír Pirošík, Mgr.

Milan Lichý, Ing.

Matej Bučko

Jakub Gajdošík, Mgr.

Pavol Bielik

Martin Turčan, Ing.

Michal Škantár, Ing.

Matúš Molitoris, Mgr.

Tomáš Štrba, Mgr. Ph.D.

 

 

Volebný obvod č. 4 – Radvaň, Fončorda, Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce
                                 a Pršianska terasa

Svetozár Dluholucký, prof., MUDr., CSc.

Igor Kašper, Ing.

Ľubomír Motyčka

Daniel Karas

Milan Smädo

Karol Konárik, Ing

Ľudmila Priehodová, Ing. arch.

Ladislav Topoľský, RNDr.

Lucia Skokanová, Ing

Hana Kasová, Ing. arch.

Marek Modranský, Mgr.

Vladimír Sklenka, PhDr., PhD.


 


1249740

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka