Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Ďalšie webové sídla

Ďalšie webové sídla

 

Program rozvoja vidieka: www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=935

 

Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko: www.sk-at.eu/#!novinky/bqi69

 

Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko: www.skhu.eu/

 

Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika: https://sk.plsk.eu/

 

Operačný program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020: www.huskroua-cbc.net/sk/; www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-enpi-madarsko-slovensko-rumunsko-ukrajina/

 

Interreg Stredná Európa 2014 – 2020: www.central2014.gov.sk/

 

Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020: www.danube2014.gov.sk/

 

Program spolupráce INTERREG EUROPE 2014 – 2020: www.economy.gov.sk/10305-menu/141702s

 

Program medzinárodnej spolupráce ESPON 2020: www.espon.eu/

 

Program spolupráce INTERACT III 2014 – 2020: www.mhsr.sk/interact-iii-2014-2020/141713s

 

Program URBACT III 2014 – 2020: www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=170738


 


1381396

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka