Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Organizačný poriadok Mestského úradu Banská Bystrica

Organizačný poriadok Mestského úradu

 

Organizačný poriadok Mestského úradu (ďalej aj MsÚ) je základným vnútorným organizačným predpisom. Je v súlade so zákonom o obecnom zriadení, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom Mesta Banská Bystrica a ustanovuje vnútorné organizačné členenie MsÚ, rozsah právomocí a zodpovednosti prednostu, činnosti organizačných útvarov a v nich začlenených oddelení. 

Organizačný poriadok Mestského úradu v Banskej Bystrici


 


1380936

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka