Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Technická-pomoc

Logo hlavicka

 

Názov projektu:     Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP
                                           v krajskom meste Banská Bystrica
                                             na obdobie 02/2016 – 10/2017

 

Cieľ projektu:        Podpora efektívnej implementácie Operačného programu.

Opis projektu:        Projekt je zameraný na vytvorenie podmienok pre efektívnu implementáciu
                            IROP v krajskom meste Banská Bystrica ako sprostredkovateľskom orgáne
                            prostredníctvom administratívnych kapacít, ich vzdelávania, zvyšovania
                            odbornosti a odborných hodnotiteľov.
                            Výkon činnosti sprostredkovateľského orgánu má dopad
                            na celé územie mestskej funkčnej oblasti.

                            Výsledkom projektu je napĺňanie úloh vyplývajúcich
                            sprostredkovateľskému orgánu zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh
                            riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom na optimálnej
                            profesionálnej úrovni.

Číslo projektu:       302061I693

Prijímateľ:           Mesto Banská Bystrica, Slovenská republika

Začiatok realizácie aktivít projektu: 02/2016

Koniec realizácie aktivít projektu: 10/2017

Výška poskytnutého NFP:       60 000,00 € (85 % EÚ a 10 % ŠR)

 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


http://www.partnerskadohoda.gov.sk   http://www.mpsr.sk   http://www.banskabystrica.sk

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 218/2017-990/MPRV SR

 

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 218/2017-990/MPRV SR zo dňa 20.09.2017

 


 


1381428

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka