Prechod na navigŠciu Hlavnť menu
BanskŠ Bystrica mesto

3. Komisia MsZ pre rozvoj mestskżch ŤastŪ

Komisia pre rozvoj mestskżch ŤastŪ

ZŠpisnice z rokovanŪ komisie:

Volebnť obdobie 2014 - 2018


 

Volebnť obdobie 2010 - 2014


 

Volebnť obdobie 2006 - 2010
 


 


1370833

TitulkaMestoObŤanPodnikateĺNŠvötevnŪk
ŕvodnŠ strŠnka