Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na slávnostné zasadnutie MsZ

POZVÁNKA NA SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA


Primátor
mesta
Banská Bystrica

Banská Bystrica, 28.8.2007P O Z V Á N K A


V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a časti VI. čl. 1 ods. 2 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici z v o l á v a m


SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE


Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici,
ktoré sa uskutoční dňa 6. septembra 2007 o 10.00 hod


vo Veľkej sieni Mestského úrad, Ul. ČSA 26 Banská Bystrica s nasledovným programom :
1.Otvorenie

2.Slávnostný príhovor primátora mesta Banská Bystrica

3.Slávnostný príhovor hostí

4.Prezentácia projektu kandidatúry na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013

5.Zápis do Pamätnej knihy

6.Ukončenie slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva
Ivan S a k t o r
primátor mesta
Na zasadnutie pozývam :
1.poslancov MsZ
2.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3.vedúcich zamestnancov MsÚ
4.Dušana Húsku, náčelníka MsP
5.poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
7.občanov mesta Banská Bystrica

_________________________________________________________________


 


1377699

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka