Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Spoločná deklarácia miest a obcí BB-ZV ťažiska osídleniaSpoločná deklarácia miest a obcí
Banskobystricko - Zvolenského ťažiska osídleniaDole podpísaní predstavitelia miestnej samosprávy miest a obcí banskobystrcko-zvolenského ťažiska osídlenia vedomí si nezastupiteľnej zodpovednosti za kvalitu života obyvateľov našich regiónov, miest a obcí dohodli sme sa slobodne a dobrovoľne na tomto cieli a partnerstve územnej samosprávy:

• podpora realizácie Uznesenia vlády SR č. 315/1996 v súlade s ÚPN VÚC BBSK a ÚPN jednotlivých miest a obcí,

• podpora komplexného rozvoja spoločného priestoru v oblasti cestovného ruchu,

• podpora komplexného rozvoja spoločného priestoru v oblasti verejnej infraštruktúry,

• podpora komplexného rozvoja spoločného priestoru v oblasti podpory podnikania a zamestnanosti,

• podpora komplexného rozvoja spoločného priestoru v oblasti vzdelávania,

• podpora komplexného rozvoja spoločného priestoru v oblasti kultúry a športu,

• podpora vytvárania konkrétnych partnerstiev na regionálnej úrovni, zameraných na zosúladenie spoločných postupov v oblasti spoločného záujmu s dôrazom na koordinovanú prípravu programov miestneho a regionálneho rozvoja, umožňujúcich úspešné pôsobenie územnej samosprávy pri získavaní prostriedkov EÚ na obdobie rokov 2007 – 2013,

• navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov územnej samosprávy a presadzovať ich v súlade s Ústavou SR a zákonmi SR.V Banskej Bystrici, dňa 19. júla 2007


Mesto Banská Bystrica
Mesto Zvolen
Mesto Sliač
Obec Badín
Obec Malachov
Obec Horené Pršany
Obec Hronsek
Obec Kováčová
Obec Sielnica
Obec Veľká Lúka
Obec Vlkanová


 


1380930

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka