Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Organizácia a systém práce útvaru MsP

 

Miesto, organizácia a systém práce útvaru MsP


Mestská polícia Banská Bystrica bola zriadená 1. januárom 1991 uznesením mestského zastupiteľstva. Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov obecnej polície určuje obecné zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.


V rámci plnenia si základných úloh MsP v našom meste jednou z priorít je informačná funkcia MsP, prostredníctvom ktorej príslušníci MsP zisťujú vlastnou činnosťou alebo nahlásením od občanov komunálne nedostatky na území mesta. Komunálnymi nedostatkami máme na mysli konkrétne veci týkajúce sa dopravy, bezpečnosti a verejnoprospešných zariadení slúžiace občanom a návštevníkom mesta.


Riadenie pracovných činností MsP Banská Bystrica sa zabezpečuje z operačného strediska mestskej polície, ktorá sa nachádza v budove Mestského úradu B. Bystrica. Pracovná doba na MsP je nepretržitá, po dobu 24 h. sa monitoruje verejný poriadok a bezpečnostná situácia v centre mesta i jeho okolí aj prostredníctvom kamerového systému, ktorého súčasťou je päť kamier.

Výkonní príslušníci MsP, ktorí realizujú priamy výkon v teréne sú v zmysle platnej štruktúry MsP zadelení na členov peších hliadok, členov skupiny operatívneho zásahu a členov operačného strediska MsP.


 


1380923

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka