Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Ochrana majetku občanov a mesta

 

Ochrana majetku občanov a mesta

 

 Útvar MsP spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany).
Predmetná úloha MsP je zabezpečovaná najmä dennou pochôdzkovou a motorizovanou hliadkovou činnosťou mestskej polície. V rámci tejto činnosti je vykonávaná nepravidelná kontrola objektov na teritóriu mesta.
MsP vykonáva kontrolu objektov spadajúcich do správy mestských organizácii.
V súčasnej dobe pokračuje kooperácia pri ochrane objektov s firmou SK - SPIN spol. s r. o., Zvolen. Spolupráca s uvedenou firmou je vykonávaná na základe zmluvného vzťahu Mesta Banská Bystrica a firmy SK-SPIN spol. s r.o.

 

Cenník za ochranu objektov pripojených na PCO Banská Bystrica
 

Tabuľka pre vyúčtovanie výšky mesačného nájomného bez DPH:


 
Kategória objektuCena (EUR/mesiac)
Byty, rodinné domyod 8,- € do 17,- €
Malé obchody, kancelárieod 17,- € do 33,- €
Obchody a sklady, menšie samostatné prevádzkyod 24,- € do 40,- €
Veľké obchody a skladyod 29,- € do 99,- €
Špeciálne prevádzky - benz. čerpadlá, zlatníctva, banky, bankomatyod 40,- € do 99,- €
  • Mesačné náklady prevádzkovateľa sietí ISP: (GPRS, GSM, nadhovor, rádio)

K cene mesačného nájmu sa priratúva suma 3,32 EUR bez DPH za pridelenú SIM kartu od prevádzkovateľa ISP.

  • Jednorázové náklady prevádzkovateľa spojené s pripojením objektu na PCO:

- GPRS / GSM – 16,60 € bez DPH (mobilný operátor: Telefónica Slovakia...)
- Nadhovor – 33,19 € bez DPH (telekomunikácie: Slovak Telekom)

 

Predvedenie osôb na útvar MsP a útvar PZ


Kompetenciou predvádzať osoby na útvar MsP disponuje obecná polícia od poslednej novely Zákona o OP platnej od roku 2000. Platný zákon umožňuje predvádzať osoby na útvar MsP na základe opodstatnenosti zistenia totožnosti (podozrivý zo spáchania priestupku alebo podanie vysvetlenia objasňujúceho skutok či osobu páchateľa) a v prípade, že ide o hľadanú osobu.
Najväčšiu skupinu predvedených osôb tvoria páchatelia krádeží, ktorých sa dopúšťajú na rôznych miestach, najmä v obchodných prevádzkach na území mesta a sú to aj osoby mladistvé, ktoré sú pri zistení porušenia zákona odovzdávaní zákonným zástupcom priamo na útvare MsP.


 


1380940

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka