Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Ochrana životného prostredia

 

Ochrana životného prostredia v meste, dodržiavanie čistoty a hygieny


Kontrola stavu životného prostredia je zabezpečovaná MsP počas hliadkovej a pochôdzkovej služby na území mesta. V nasledujúcich riadkoch uvádzame najčastejšie porušovanie noriem v oblasti životného prostredia, s ktorými sa príslušníci mestskej polície stretávajú.


Čierne skládky

Protiprávne zaujatie verejného priestranstva sme lokalizovali prakticky na území celého mesta. Podľa našich zistení sa intenzita a objem čiernych skládok čiastočne znížila, z dôvodu, že občanom je umožnené bezplatne odovzdávať 1 kubický meter vzniknutého odpadu, ktorý nie je možné uložiť v zberných nádobách, v zberni triedeného odpadu Ippodex Onyx na Zvolenskej ceste.
V prípadoch, keď je znečistenie verejného priestranstva tvorené rôznymi písomnosťami priestupcu, dochádza k objasneniu pôvodcu skládky. Väčšinou je však totožnosť občanov zakladajúcich nelegálne skládky neznáma, nakoľko odpad je tvorený stavebnou suťou alebo odevnými, či bytovými súčasťami. Pri súčasnej finančnej situácii však nie je možné vyčleniť dostatočné množstvo finančných prostriedkov na ich likvidáciu. Cena za odvoz a likvidáciu odpadu sú v absolútnom nepomere s možnosťou sankcií za vytvorenie čiernej skládky.
Keď si zoberieme do úvahy minimálne riziko pristihnutia priamo pri čine, (objasňovanie a dokazovanie tohoto skutku prostredníctvom svedkov je takmer vylúčené) zdá sa, že najmä pre drobných stavebníkov je prijateľnou formou vytvoriť čiernu skládku, ako odpad likvidovať legálnym spôsobom. Aj napriek tomu sa príslušníkom MsP podarilo zistiť a stotožniť niekoľko nelegálnych skládok na území mesta, najmä v sídliskových vnútroblokoch. Tieto skládky boli na základe výziev MsP odstránené do 24 hodín.


Znečisťovanie ovzdušia a vypaľovanie trávnatých a krovinatých porastov

Vo väčšine prípadov súvisí s jarným vypaľovaním porastov, ale prejavuje sa aj v zimnom, vykurovacom období. V nahlásených prípadoch sa vec rieši spísaním úradného záznamu a prípadným nasnímaním znečisťovania vzduchu, ak je viditeľné alebo je v pracovných dňoch kontaktovaný referát životného prostredia mestského úradu.
Ide o sezónny delikt, prejavujúci sa najmä v jarnom období, ktorý do značnej miery sťažuje život občanov. Spravidla, ak dôjde ku kontaktu so zodpovednými, je riešený okamžitým zjednaním nápravy a následným pohovorom, resp. ukladaním blokových pokút. Množstvo prípadov, kde nie je známy priestupca, je riešené privolaním hliadky požiarnej ochrany, ktorá horiace porasty uhasí.

 


 


1381427

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka