Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Súčinnosť MsP s inými orgánmi

 

Súčinnosť MsP s inými orgánmi


MsP ako orgán obce vykonáva doručovanie zásielok Mesta Banská Bystrica a súdnych zásielok v zmysle Občianskeho súdneho poriadku na základe dožiadania súdov.

Príslušníci MsP ako zástupcovia mesta poskytujú súčinnosť exekútorom na území mesta pri vypratávaní priestorov v zmysle Exekučného poriadku.

Útvar MsP spolupracuje v oblasti špeciálnych asistencií aj s Policajným zborom, na ktorého akciách sa zväčša podieľajú mestskí policajti ako nezúčastnené osoby pri rôznych kontrolách domov, bytov a motorových vozidiel.

Vykonáva sa aj súčinnosť MsP s Okresným riaditeľstvom PZ – odborom dopravnej polície a odborom poriadkovej polície - na základe uzavretej zmluvy o spolupráci medzi Mestom Banská Bystrica a Krajským riaditeľstvom Policajného zboru Banská Bystrica.

MsP Banská Bystrica je členom Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, pričom má možnosť efektívne využívať poznatky a osvedčené postupy iných mestských a obecných polícií v rámci SR. Touto cestou má možnosť nadväzovať kontakty s obecnými políciami i v zahraničí. Rovnako prostredníctvom tejto účasti má možnosť pripomienkovať rôzne návrhy predkladané, prípadne pripomienkované prostredníctvom ZMOS – u na legislatívnej úrovni.

 


 


1381409

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka