Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Personálne obsadenie MsP

 

Personálne obsadenie MsP

 

Špecifikum pracovnej náplne mestského policajta spočíva v dennom kontakte s občanmi, ktorí sa nachádzajú v neštandardných, častokrát krízových situáciách alebo sú za ne zodpovední. Mestskí policajti sú pri takýchto situáciách nútení veľakrát používať postupy a riešenia, ktoré sú represívneho charakteru, ktoré však vychádzajú z platného legislatívneho rámca. Práve pri hraničných situáciách si musia zachovať vysoký štandard správania sa, ktorý umožňuje dosiahnuť na jednej strane uspokojenie záujmov mesta a verejnosti, na druhej strane určité pochopenie zo strany občana a uvedomenie si niesť zodpovednosť za svoje správanie. Celá mozaika práce mestskej polície je založená na desiatkach takýchto kontaktov, ktoré v prevažnej miere plnia svoj účel. Jediný chybný krok jedného policajta však môže zásadným spôsobom zmeniť názor verejnosti na prácu celej inštitúcie. Veľmi dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje výstup z tohoto procesu sú skúsenosti získané v podobných prípadoch priamo v teréne. Na základe týchto súvislostí je zrejmé, že MsP stavia a má oporu v príslušníkoch, ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti s miestnou a vecnou problematikou.
Preto je potrebné stabilizovať na útvare mestskej polície príslušníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti, vykonávajú si prácu zodpovedne, spoľahlivo a sú oporou služobne mladším kolegom.

 


 


1381422

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka