Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 12. zasadnutie MsZ - 4.2.2008

 

POZVÁNKA NA 11. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

---------------------------------------------------------------------------Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

                                                                                          V Banskej Bystrici, 29. 1. 2008                                                      P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 2 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku MsZ v zmysle časti VII., čl. 5 z v o l á v a m   12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na


                                     4. február 2008 (pondelok) o 16.00 h


do Veľkej siene Mestského úradu , Ul. ČSA 26 , Banská Bystrica s nasledovným programom:Skúška hlasovacieho zariadenia 16.00 – 16.05 h
1. O t v o r e n i e  16.05 – 16.10 h
2. Voľba návrhovej komisie  16.10 – 16.15 h
3. D i s k u s i a
4. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. Dušana Húsku, náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
7. občanov mesta Banská Bystrica

 

 


 


1377623

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka