Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Správy z kontrolnej činnosti HK

 SPRÁVY Z KONTROL

 

 

Správy z kontrol za rok 2018


 
 23-2018.pdf (114.6 kB) 23-2018.pdf (114.6 kB)

 
 21-2018.pdf (241.8 kB) 21-2018.pdf (241.8 kB)

 
 20-2018.pdf (293 kB) 20-2018.pdf (293 kB)

 
 19-2018.pdf (136.9 kB) 19-2018.pdf (136.9 kB)

 
 18-2018.pdf (176.6 kB) 18-2018.pdf (176.6 kB)

 
 16-2018.pdf (144.3 kB) 16-2018.pdf (144.3 kB)

 
 15 -2018.pdf (127.4 kB) 15 -2018.pdf (127.4 kB)

 
 14-2018.pdf (246.6 kB) 14-2018.pdf (246.6 kB)

 
 12-2018.pdf (74.2 kB) 12-2018.pdf (74.2 kB)

 
 11-2018.pdf (66.1 kB) 11-2018.pdf (66.1 kB)

 
 10-2018.pdf (65.4 kB) 10-2018.pdf (65.4 kB)

 
 9-2018.pdf (74.6 kB) 9-2018.pdf (74.6 kB)

 
 8-2018.pdf (67 kB) 8-2018.pdf (67 kB)

 
 7-2018.pdf (69.7 kB) 7-2018.pdf (69.7 kB)

 
 6-2018.pdf (66 kB) 6-2018.pdf (66 kB)

 
 5-2018.pdf (68 kB) 5-2018.pdf (68 kB)

 
 4-2018.pdf (95.8 kB) 4-2018.pdf (95.8 kB)

 
 3-2018.pdf (87.6 kB) 3-2018.pdf (87.6 kB)

 
 2-2018.pdf (86.4 kB) 2-2018.pdf (86.4 kB)

 
 1-2018.pdf (64.3 kB) 1-2018.pdf (64.3 kB)

 

Správy z kontrol za rok 2017


 
 13-2017.pdf (67.7 kB) 13-2017.pdf (67.7 kB)

 
 12-2017.pdf (79.5 kB) 12-2017.pdf (79.5 kB)

 
 11-2017.pdf (108.7 kB) 11-2017.pdf (108.7 kB)

 
 10-2017.pdf (68.6 kB) 10-2017.pdf (68.6 kB)

 
 9-2017.pdf (67.3 kB) 9-2017.pdf (67.3 kB)

 
 8-2017.pdf (54.5 kB) 8-2017.pdf (54.5 kB)

 
 7-2017.pdf (104.2 kB) 7-2017.pdf (104.2 kB)

 
 6-2017.pdf (132.5 kB) 6-2017.pdf (132.5 kB)

 
 5-2017.pdf (124.7 kB) 5-2017.pdf (124.7 kB)

 
 4-2017.pdf (72.3 kB) 4-2017.pdf (72.3 kB)

 
 3-2017.pdf (71.8 kB) 3-2017.pdf (71.8 kB)

 
 2-2017.pdf (114.1 kB) 2-2017.pdf (114.1 kB)

 
 1-2017.pdf (83.2 kB) 1-2017.pdf (83.2 kB)

 

Správy z kontrol za rok 2016


 
 12-2016.pdf (111.2 kB) 12-2016.pdf (111.2 kB)

 
 11-2016.pdf (71.6 kB) 11-2016.pdf (71.6 kB)

 
 10-2016.pdf (71.2 kB) 10-2016.pdf (71.2 kB)

 
 9-2016.pdf (111.4 kB) 9-2016.pdf (111.4 kB)

 
 8-2016.pdf (84 kB) 8-2016.pdf (84 kB)

 
 7-2016.pdf (87.5 kB) 7-2016.pdf (87.5 kB)

 
 6-2016.pdf (95.3 kB) 6-2016.pdf (95.3 kB)

 
 5-2016.pdf (67.8 kB) 5-2016.pdf (67.8 kB)

 
 4-2016.pdf (80.2 kB) 4-2016.pdf (80.2 kB)

 
 3-2016.pdf (88.7 kB) 3-2016.pdf (88.7 kB)

 
 2-2016.pdf (88.7 kB) 2-2016.pdf (88.7 kB)

 
 1-2016.pdf (81.9 kB) 1-2016.pdf (81.9 kB)

 

Správy z kontrol za rok 2015


 
 13-2015.pdf (87.2 kB) 13-2015.pdf (87.2 kB)

 
 12-2015.pdf (84.1 kB) 12-2015.pdf (84.1 kB)

 
 11-2015.pdf (105.9 kB) 11-2015.pdf (105.9 kB)

 
 10-2015.pdf (70.2 kB) 10-2015.pdf (70.2 kB)

 
 9-2015.pdf (76.1 kB) 9-2015.pdf (76.1 kB)

 
 8-2015.pdf (73 kB) 8-2015.pdf (73 kB)

 
 6 a 7-2015.pdf (115.3 kB) 6 a 7-2015.pdf (115.3 kB)

 
 5-2015.pdf (86.6 kB) 5-2015.pdf (86.6 kB)

 
 4-2015.pdf (88.9 kB) 4-2015.pdf (88.9 kB)

 
 3-2015.pdf (101.6 kB) 3-2015.pdf (101.6 kB)

 
 2-2015.pdf (72.7 kB) 2-2015.pdf (72.7 kB)

 
 1-2015.pdf (94.4 kB) 1-2015.pdf (94.4 kB)

 

Správy z kontrol za rok 2014


 
 16-2014.pdf (92.1 kB) 16-2014.pdf (92.1 kB)

 
 15-2014.pdf (84.2 kB) 15-2014.pdf (84.2 kB)

 
 14-2014.pdf (95.2 kB) 14-2014.pdf (95.2 kB)

 
 13-2014.pdf (84.3 kB) 13-2014.pdf (84.3 kB)

 
 12-2014.pdf (66.4 kB) 12-2014.pdf (66.4 kB)

 
 11-2014.pdf (83.1 kB) 11-2014.pdf (83.1 kB)

 
 10-2014.pdf (71.4 kB) 10-2014.pdf (71.4 kB)

 
 9-2014.pdf (81.8 kB) 9-2014.pdf (81.8 kB)

 
 7,8-2014.pdf (91.7 kB) 7,8-2014.pdf (91.7 kB)

 
 6-2014.pdf (117.6 kB) 6-2014.pdf (117.6 kB)

 
 5-2014.pdf (252.2 kB) 5-2014.pdf (252.2 kB)

 
 4-2014.pdf (90 kB) 4-2014.pdf (90 kB)

 
 3-2004.pdf (119.7 kB) 3-2004.pdf (119.7 kB)

 
 2-2014.pdf (110.3 kB) 2-2014.pdf (110.3 kB)

 
 1-2014.pdf (134.3 kB) 1-2014.pdf (134.3 kB)

 

Správy z kontrol za rok 2013


 
 17-2013.pdf (106.9 kB) 17-2013.pdf (106.9 kB)

 

 
 12-2013.pdf (108.6 kB) 12-2013.pdf (108.6 kB)

 
 11-2013.pdf (119.2 kB) 11-2013.pdf (119.2 kB)

 
 10-2013.pdf (116.2 kB) 10-2013.pdf (116.2 kB)

 
 9-2013.pdf (86.8 kB) 9-2013.pdf (86.8 kB)

 
 5,6,7,8-2013.pdf (87.7 kB) 5,6,7,8-2013.pdf (87.7 kB)

 
 4-2013.pdf (99.3 kB) 4-2013.pdf (99.3 kB)

 
 3-2013.pdf (108.8 kB) 3-2013.pdf (108.8 kB)

 
 2-2013.pdf (159.6 kB) 2-2013.pdf (159.6 kB)

 
 1-2013.pdf (73.6 kB) 1-2013.pdf (73.6 kB)

 

Správy z kontrol za rok 2012


 
 14-2012.pdf (71 kB) 14-2012.pdf (71 kB)

 
 13-2012.pdf (72.1 kB) 13-2012.pdf (72.1 kB)

 
 12-2012.pdf (147.2 kB) 12-2012.pdf (147.2 kB)

 
 11-2012.pdf (104.9 kB) 11-2012.pdf (104.9 kB)

 
 10-2012.pdf (91 kB) 10-2012.pdf (91 kB)

 
 9-2012.pdf (75.3 kB) 9-2012.pdf (75.3 kB)

 
 7-2012.pdf (85.4 kB) 7-2012.pdf (85.4 kB)

 
 6-2012.pdf (67.6 kB) 6-2012.pdf (67.6 kB)

 
 5-2012.pdf (110.1 kB) 5-2012.pdf (110.1 kB)

 
 4-2012.pdf (94 kB) 4-2012.pdf (94 kB)

 
 3-2012.pdf (112.6 kB) 3-2012.pdf (112.6 kB)

 
 2-2012.pdf (118.7 kB) 2-2012.pdf (118.7 kB)

 

Správy z kontrol za rok 2011


 
 11-2011.pdf (110.4 kB) 11-2011.pdf (110.4 kB)

 
 10-2011.pdf (119.2 kB) 10-2011.pdf (119.2 kB)

 
 9-2011.pdf (135.7 kB) 9-2011.pdf (135.7 kB)

 
 8-2011.pdf (161.6 kB) 8-2011.pdf (161.6 kB)

 
 7-2011.pdf (82.7 kB) 7-2011.pdf (82.7 kB)

 
 6-2011.pdf (126.6 kB) 6-2011.pdf (126.6 kB)

 
 5-2011.pdf (102.3 kB) 5-2011.pdf (102.3 kB)

 
 4-2011.pdf (157.4 kB) 4-2011.pdf (157.4 kB)

 
 3-2011.pdf (85.4 kB) 3-2011.pdf (85.4 kB)

 
 2-2011.pdf (177.6 kB) 2-2011.pdf (177.6 kB)

 
 1-2011.pdf (182.1 kB) 1-2011.pdf (182.1 kB)

 

Správy z kontrol za rok 2010


 
 10-2010.pdf (363.1 kB) 10-2010.pdf (363.1 kB)

 
 9-2010.pdf (219.7 kB) 9-2010.pdf (219.7 kB)

 
 8-2010.pdf (107.9 kB) 8-2010.pdf (107.9 kB)

 
 7-2010.pdf (156.2 kB) 7-2010.pdf (156.2 kB)

 
 6-2010.pdf (232.3 kB) 6-2010.pdf (232.3 kB)

 
 5-2010.pdf (161.1 kB) 5-2010.pdf (161.1 kB)

 
 4-2010.pdf (370 kB) 4-2010.pdf (370 kB)

 
 3-2010.pdf (665.8 kB) 3-2010.pdf (665.8 kB)

 
 2-2010.pdf (196.2 kB) 2-2010.pdf (196.2 kB)

 
 1-2010.pdf (73.2 kB) 1-2010.pdf (73.2 kB)

 

Správy z kontrol za rok 2009


 
 14-2009.pdf (123.5 kB) 14-2009.pdf (123.5 kB)

 
 13-2009.pdf (122.3 kB) 13-2009.pdf (122.3 kB)

 
 12-2009.pdf (73.3 kB) 12-2009.pdf (73.3 kB)

 
 11-2009.pdf (76.9 kB) 11-2009.pdf (76.9 kB)

 
 10-2009.pdf (75.4 kB) 10-2009.pdf (75.4 kB)

 
 9-2009.pdf (88.9 kB) 9-2009.pdf (88.9 kB)

 
 8-2009.pdf (256.8 kB) 8-2009.pdf (256.8 kB)

 
 7- 2009.pdf (90.1 kB) 7- 2009.pdf (90.1 kB)

 
 6-2009.pdf (206.6 kB) 6-2009.pdf (206.6 kB)

 
 5-2009.pdf (113 kB) 5-2009.pdf (113 kB)

 
 4-2009.pdf (70 kB) 4-2009.pdf (70 kB)

 
 3-2009.pdf (240.7 kB) 3-2009.pdf (240.7 kB)

 
 2-2009.pdf (130.7 kB) 2-2009.pdf (130.7 kB)

 
 1-2009.pdf (113.6 kB) 1-2009.pdf (113.6 kB)

 

Správy z kontrol za rok 2008


 
 1-2008.pdf (112.5 kB) 1-2008.pdf (112.5 kB)

 
 2-2008.pdf (160.6 kB) 2-2008.pdf (160.6 kB)

 
 3-2008.pdf (226.1 kB) 3-2008.pdf (226.1 kB)

 
 4-2008.pdf (93.3 kB) 4-2008.pdf (93.3 kB)

 
 5-2008.pdf (234.2 kB) 5-2008.pdf (234.2 kB)

 
 6-2008.pdf (182.8 kB) 6-2008.pdf (182.8 kB)

 
 7-2008.pdf (170.5 kB) 7-2008.pdf (170.5 kB)

 
 8-2008.pdf (123.2 kB) 8-2008.pdf (123.2 kB)

 
 9-2008.pdf (174.1 kB) 9-2008.pdf (174.1 kB)

 
 10-2008.pdf (112.1 kB) 10-2008.pdf (112.1 kB)

 
 11-2008.pdf (207 kB) 11-2008.pdf (207 kB)

 
 12-2008.pdf (481.3 kB) 12-2008.pdf (481.3 kB)

 
 13-2008.pdf (105.6 kB) 13-2008.pdf (105.6 kB)

 
 14-2008.pdf (113.7 kB) 14-2008.pdf (113.7 kB)

 

 

Správy z kontrol za rok 2007


 
 1-2007.pdf (123.3 kB) 1-2007.pdf (123.3 kB)

 
 2-2007.pdf (112.2 kB) 2-2007.pdf (112.2 kB)

 
 3-2007.pdf (109.8 kB) 3-2007.pdf (109.8 kB)

 
 4-2007.pdf (181.7 kB) 4-2007.pdf (181.7 kB)

 
 5-2007.pdf (101.8 kB) 5-2007.pdf (101.8 kB)

 
 6-2007.pdf (114.1 kB) 6-2007.pdf (114.1 kB)

 
 7-2007.pdf (191.1 kB) 7-2007.pdf (191.1 kB)

 
 8-2007.pdf (103.8 kB) 8-2007.pdf (103.8 kB)

 
 9-2007.pdf (169.4 kB) 9-2007.pdf (169.4 kB)

 
 10-2007.pdf (117.9 kB) 10-2007.pdf (117.9 kB)

 
 11-2007.pdf (154.8 kB) 11-2007.pdf (154.8 kB)

 
 12-2007.pdf (106 kB) 12-2007.pdf (106 kB)

 
 13-2007.pdf (223.1 kB) 13-2007.pdf (223.1 kB)

 
 14-2007.pdf (475.4 kB) 14-2007.pdf (475.4 kB)

 


1381441

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka