Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 18. zasadnutie MsZ - 16.12.2008

 

POZVÁNKA A MATERIÁL NA 18. ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

 


 


Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

                                                                                                              V Banskej Bystrici, 4.12. 2008

 

 

 

P O Z V Á N K AV zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov z v o l á v a m pokračovanie rokovania 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

16. december 2008 (utorok) o 9.00 hdo Veľkej siene Mestského úradu , Ul. ČSA 26 , Banská Bystrica s nasledovným programom: pozvánka

(neprerokované body schváleného programu rokovania MsZ dňa 2. 12. 2008) materiál

 

 

 

 

 

 


 


1378473

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka