Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Rokovací poriadok MsZ

 

ROKOVACÍ PORIADOK


MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V  BANSKEJ BYSTRICI
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici (ďalej len "MsZ") v zmysle ust. § 11.ods.4, písm. k) a § 12 ods. 7 zákona č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov (ďalej zákon o obecnom zriadení) a Štatútu Mesta Banská Bystrica vydáva tento Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici (ďalej len "Rokovací poriadok").


 


1381450

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka