Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica

Mestské zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4, písm. a) zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení) a § 9 ods. 1 zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o majetku obcí) a Štatútu Mesta Banská Bystrica určuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica - (ďalej Zásady).


 


1113558

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka