Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Zásady rozpočtového hospodárenia

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Banská Bystrica


Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva tieto Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Banská Bystrica (ďalej len „Zásady“).


 


1113561

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka