Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na slávnostné zasadnutie MsZ - 10.12.2009

POZVÁNKA NA SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

 


 

 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

 

                                                                                    V Banskej Bystrici, 3. 12. 2009

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a časti VI., §-u 11, bodu 2 Rokovacieho poriadku MsZ v Banskej Bystrici z v o l á v a m

SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE

Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici,

ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2009 o 17.00 h


vo Veľkej sieni Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica.


P r o g r a m :

1. Ú v o d

2. Slávnostný príhovor primátora mesta

3. Udelenie CENY MESTA a CENY PRIMÁTORA MESTA

4. Slávnostný príhovor za ocenených

5. Z á v e r

 

 

 

  


 


1377635

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka