Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 4. mimoriadne zasadnutie MsZ - 14.9.2010

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 4. MIMORIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

 


 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

 

                                                                                       V Banskej Bystrici, 6. 9. 2010

 

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m IV. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

14. september 2010 (utorok) o 14.00 h

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:


Skúška hlasovacieho zariadenia
14.00 - 14.05 h

1. O t v o r e n i e
14.05 - 14.10 h

2. Voľba návrhovej komisie
14.10 - 14.15 h

3. Schválenie programu rokovania
14.15 - 14.20 h

4. Návrh Mesta Banská Bystrica na čerpanie investičného úveru
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
14.20 - 15.30 h

5. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

 

Na zasadnutie pozývam:

1.poslancov MsZ
2.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3.vedúcich zamestnancov MsÚ
4.náčelníka MsP
5.poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6.zástupcu okresnej prokuratúry
7.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8.občanov mesta Banská Bystrica

 


 


1377606

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka