Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Dabas

DABAS


Poloha:                     centrálna časť Maďarska, cca 50 km na juh od Budapešti
Vzdialenosť od BB:    220 km
Počet obyvateľov:    cca 16 tisíc
Primátor:                  Zoltán Köszegi
Kontakt:                   Dabas Város Önkormányzata Szent István Tér 1/B
                                2370 Dabas
                                Hungary

DabasMesto Dabas so svojou 700 ročnou históriou je mestom s najdlhššou hlavnou ulicou v Európe. Rozprestiera sa totiž na dĺžke 14 km pri hlavnej ceste medzi Budapešťou a Kecskemétom. Podstatnú časť obyvateľstva tvoria pôvodom slovenské rodiny, ktorých predkovia sa do Dabasa prisťahovali za čias Márie Terézie. V mestskej časti Šára žije dodnes okolo 4 000 obyvateľov slovenskej národnosti, ktorí si napriek silnej asimilácii strážia svoj jazyk a kultúru. Medzi najzaujímavejšie architektonické pamiatky mesta patria kúrie z 18. - 19. storočia, ktoré sa využívajú najmä pre kultúrny život mesta, ale aj ako ubytovacie kapacity. Mesto v súčasnosti podporuje turizmus budovaním cyklotrás a udržiavaním bohatého historického dedičstva.

Aktivity

2017
september - návšteva Radvanského jarmoku delegáciou mesta Dabas
august - návšteva Dabasu primátorom Jánom Noskom
2016
máj - účasť žiakov dabasskej základnej školy na Olympijskom festivale detí v Banskej Bystrici
február - marec - pôsobenie 2 študentiek Pedagogickej fakulty UMB v materskej škole Dúha. Študentky počas štyroch týždňov absolvovali v MŠ svoju absolventskú prax
2015
október - návšteva žiakov a učiteľov ZŠ Pieninská partnerskej školy II. Rákóczi Ferenc v Dabasi počas Slovenských národnostných dní.
september - účasť oficiálnej delegácie mesta na Radvanskom jarmoku
máj - prijatie viceprimátora Jánosa Szandhofera pri príležitosti výmennej návštevy žiakov ZŠ Pieninská a II. Rákóczi Ferenc ZŠ v Dabasi
2014
december - doplnenie knižničiek základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským aktuálnymi publikáciami, ktoré boli vydané za podpory Mesta Banská Bystrica
september - návšteva Banskej Bystrice pri príležitosti Radvanského jarmoku
február - prijatie delegácie mesta Dabas, návšteva ZŠ Pieninská s cieľom začatia spolupráce s partnerskou školou mesta Dabas
2013
september - návšteva Dabasu primátorom mesta pri príležitosti Dní Dabasa
návšteva viceprimátora Dabasu pri príležitosti Radvanského jarmoku
2011
september – návšteva zástupcov mesta Dabas na Dňoch mesta Banská Bystrica
2009
september - návšteva Delegácie z Dabasa na Dňoch Mesta BB
júl - návšteva primátora Saktora v Dabasi v Rámci osláv Dňa Slovákov
február - účasť 4 detí z Dabasa na Majstrovstvách v Halovom veslovaní v BB
2008
september – účasť zástupcov z Dabasa na Dňoch mesta BB – oficiálna delegácia, stánok na Jarmoku a ľudový súbor
2007
október - projekt „Stretnutie mládeže partnerských miest Dabasa“, účasť mladých ľudí z BB – členovia BB mládežníckeho parlamentu a študentov Katedry kultúrnych európskych štúdií FHV UMB
október - účasť zástupcov mesta na Dňoch seniorov v BB
september - účasť zástupcov mesta BB na oslavách Dabašských dní
september - účasť zástupcov mesta Dabas na medzinárodnej konferencii „Kultúrne politiky miest a regiónov pre budúce desaťročie“ a oslavách Dní mesta BB
august - futbalový turnaj v Dabasi, zúčastnení za MsÚ a podnikateľskú obec z BB
2006
november - plavecký oddiel z Dabasu sa zúčastnil Banskobystrického pohára 2006 v plávaní
október - seniori z Dabasu v BB v rámci Dní seniorov
september - folklórny súbor Bystrina na oslavách vinobrania a Dabašských dní
september - spevácky súbor Rozmarín z Dabasu vystúpil v programe Dní mesta Banská Bystrica, účasť zástupcov mesta na oslavách
august - futbalový turnaj v Dabasi, účasť podnikateľov a zástupcov MsÚ z BB
júl - účasť plaveckého klubu UMB na plaveckých pretekoch v Dabasi
apríl - návšteva seniorov z BB v Dabasi
2005 - 2006
septmber 05
- júl 06 projekt „mládežnícky veľvyslanec“. Mesto Dabas vyslalo (celkom troch) mládežníckych veľvyslancov do Banskej Bystrice (a do ďalších svojich partnerských miest). Ich úlohou bolo nadväzovanie kontaktov a začatie spolupráce medzi jednotlivými organizáciami, klubmi, inštitúciami v Banskej Bystrici a v Dabasi v rôznych oblastiach.
2005
september účasť zástupcov mesta BB na oslavách Dni mesta Dabas
september účasť predstaviteľov mesta na oslavách 750. výročia mesta BB
marec účasť zamestnancov MsÚ BB na medzinárodnej konferencii v Dabasi „Rozvoj vidieka“
2004
august účasť predstaviteľov mesta Dabas na oslavách 60. výročia SNP
2001
september účasť delegácie z Dabasa na Dňoch mesta BB
2000
september delegácia z BB navštívila Dabas pri príležitosti osláv Dabašských dní
september účasť predstaviteľov Dabasa na Dňoch mesta BB a oslavách 745. výročia
1999
december návšteva primátora Králika v Dabasi


 


1365079

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka