Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Durham

DURHAM


Poloha:                                 Sever Anglicka, 30 km od Newcastlu
Vzdialenosť od BB:               cca 2200 km
Počet obyvateľov:               cca 86 tisíc
Predseda grófskej rady:      Cllr. Bill Kellett
Kontakt:                               Durham County Council
                                             County Hall
                                             Durham
                                             DH1 5UL
                                             United Kingdom


 DurhamDurham leží na severe Anglicka v hnedouhoľnej kotline. Je sídlom grófstva, vedenie ktorého úspešne zvládlo konverziu hnedouhoľného povrchového baníctva a hospodársky prešlo na elektronický a automobilový priemysel, čím vytvorilo nové pracovné príležitosti. Celkovým zalesnením a zatrávnením povrchových baní ekologicky zahladili stopy devastácie prírody následkom ťažby. Najpozoruhodnejšími pamiatkami mesta sú normanská katedrála a hradby z 11. storočia, ktoré oboje patrí do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V Durhame sa nachádza aj druhá najstaršia univerzita v Anglicku.

Aktivity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2016
september - prednáška projektového manažéra Lumiere light festival Durham
- účasť primátora partnerského mesta s delegáciou na Festivale Svetlo a tieň
2012
november - účasť plavcov mesta Durham na Medzinárodných plaveckých pretekoch
júl - návšteva delegácie mesta Durham vedená p. Lindou Marshall, predsedníčkou Rady Grófstva Durham
jún - účasť pretekárov z Plaveckého oddielu KTV UMB Banská Bystrica na mládežníckej olympiáde
2011
november – účasť primátora mesta Banská Bystrica na Lumier festival, vystúpenie primátora na seminári Crossing borders with culture - showcasing European artistic collaboration
2008
február - účasť členov BB mládežníckeho parlamentu v Durhame
2007
september - účasť predsedníčky Grófskej rady so sprievodom na medzinárodnej konferencii „Kultúrne politiky miest a regiónov pre budúce desaťročie“ a oslavách Dní mesta v Banskej Bystrici
júl - realizácia projektu pre mladých z Durhamu a Banskej Bystrice v Banskej Bystrici financovaný Britskou radou pod názvom „Youth and Justice“, účasť členov BB mládežníckeho parlamentu, študentov GJGT, ZŠ Tr. SNP
február - účasť členov BB mládežníckeho parlamentu na medzinárodnom projekte „Európsky rok rovnosti príležitostí pre všetkých“ financovaný EÚ
2006
september - pobyt pracovníkov komunitného organizovania z Durhamu na pozvanie CKO v Banskej Bystrici v rámci aktivít týždňa „Občianskej participácie“
apríl - pracovný pobyt zamestnancov Mesta BB v Durhame za účelom spoznania fungovania a financovania samosprávy a tvorby rozpočtu
2005
september - účasť predsedu Grófskej rady na 750. výročí mesta Banská Bystrica
2004
október - videokonferencia medzi mládežou z Durhamu a Banskej Bystrice na témy života mladých ľudí v Anglicku a na Slovensku
august - účasť predstaviteľov Grófstva Durham na oslavách 60. výročia SNP
marec - účasť predstaviteľov grófstva na medzinárodnej konferencii v Banskej Bystrici o čerpaní štrukturálnych fondov
2000
jún - vystúpenie Konzervatória J.L. Bellu v Durhame, doručenie 20 detských grafík z BB na tému „Moje mesto“
1999
august - primátor Durhamu navštívil BB, zúčastnil sa osláv 55. výročia SNP a bola podpísaná nová zmluva o vzájomnej spolupráci
júl - skupina tanečníkov a žonglérov z Durhamu vystúpila v BB
1995
jún - 98 účastníkov z Durhamu sa zúčastnilo „Dní Durhamu v okrese Banská Bystrica“
máj - 90 účastníkov z BB sa v Durhame zúčastnilo „Dní okresu Banská Bystrica“


 


1375077

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka