Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Hradec Králové

HRADEC KRÁLOVÉ


Poloha:                      Severovýchodné Čechy, jadro Hradeckého regiónu
Vzdialenosť od BB:     cca 370 km
Počet obyvateľov:     cca 98 tisíc
Primátor:                   MUDr. Zdeněk Fink
Kontakt:                    Magistrát města Hradec Králové
                                 Československé armády 408
                                 502 00 Hradec Králové
                                 Česká Republika


Hradec KrálovéMesto na sútoku riek Labe a Orlice je 6. najväčšie mesto v Českej republike a zároveň metropolou východných Čiech. Starobylé mesto z 9. storočia bolo a je sídlom biskupstva a univerzity. Kráľovské privilégiá získalo v roku 1225. Mesto je dodnes významným strediskom obchodu. K silným stránkam mesta patrí aj príjemné životné prostredie a príležitosti pre kultúrne a spoločenské vyžitie. Hradec Králové je sídlom viacerých bánk, finančných inštitúcií, strediskom kultúry, školstva, vedy a duchovného života. Z priemyslu sa tu najviac darí strojárskemu, naftovému, chemickému a potravinárskemu odvetviu.

Aktivity


2017
Jar 2017 - vzájomná propagácia turistických možností v oboch mestách prostredníctvom lokálnych periodík
január -  účinkovanie súboru Partizán na tradičnom Česko-Slovenskom bale
2016
júl - účasť oficiálnej delegácie mesta Banská Bystrica na rekonštrukcii Bitky pri Chlume (1866)
jún - účasť českých akademikov na konferencii Globalizovaná súčasnosť, jej morálne a osobnostné výzvy v kontexte etickej výchovy
participácia oddelenia sociálnych služieb na Festivale sociálnych služieb v Hradci Králové
január - Ľudová hudba Javorík reprezentovala Banskú Bystricu na XI. Česko-Slovenskom bále
september - výstava Mesto niťou uvité ako reprezentant slovenského umenia na podujatí Deň Slovenskej republiky ( v spolupráci so Stredoslovenským múzeom a spolkom Čipôčka)
2015
september - účasť oficiálnej delegácie mesta na Radvanskom jarmoku
september - odohranie predstavenia Divadla spod balkóna na X. Ročníku Dňa slovenskej kultúry v Hradci Králové
jún - účasť žiakov piatich ZŠ Mesta Banská Bystrica na XV. Hradeckých športových hrách mládeže
s medzinárodnou účasťou
január - ľudová hudba folklórneho súboru Bystrina reprezentovala Banskú Bystricu
na X. Česko-Slovenskom bále
2014
apríl - účasť zástupcov Oddelenia informatiky na odbornej konferencii ISSS
január - Česko-slovenský ples
2013
január - Česko-slovenský ples
apríl - aktívna účasť odborných reprezentantov mesta Banská Bystrica na Konferencii ISSS
máj - aktívna účasť odborných reprezentantov mesta Banská Bystrica na konferencii Komparácia vzdelávacích systémov
jún - výmena skúseností a príkladov dobrej praxe na Konferencii sociálnych služieb
2012
september - návšteva námestníčky primátora pri príležitosti Radvanského jarmoku
október - účasť námestníka primátora na medzinárodnej konferencii SPMIT 2012
apríl - konferencia Internet v štátnej správe a samospráve, účasť informatikov z Banskej Bystrice
január - Česko-slovenský bál, vystúpenie folkórnej skupiny Bystrina
2011
september - návšteva primátora Hradca Králové počas Dní mesta Banská Bystrica
jún – pobyt príslušníkov Mestskej polície Hradca Králové v Banskej Bystrici
apríl - konferencia Internet v státní správě a samosprávě v Hradci Králové, s účasťou zástupcov z MsÚ BB
január – účasť primátora mesta Banská Bystrica na plese Slovákov v Hradci Králové, účinkovanie ľudovej hudby Pecníkovcov
2010
september - návšteva Hradca Králové pri príležitosti osláv Dní Královnej Elišky
apríl - konferencia Internet v státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové, s účasťou zástupcov z MsÚ BB
marec - Majstrovstvá Slovenska v halovom veslovaní v BB, pozvanie prijali veslári – hasiči z HK
február - ples Slovákov v Hraci Králové, poslanie ľudovej hudby Pecníkovcov, účasť p. primátora Saktora
2009
september - účasť zástupcov mesta HK na Dňoch mesta v BB
apríl - účasť zamestnancov MsÚ na konferencii ISSS v HK
január - vyslanie ľudovej hudby na ples v HK
2008
október - výlet seniorov z BB do HK
apríl - účasť zástupcov MsÚ BB na konferencii ISSS v HK
2007
október - účasť zástupcov mesta na Dňoch seniorov v BB
september - účasť primátora mesta BB na Dožinkových slávnostiach v HK, vystúpenia folklórneho súboru Urpín z Banskej Bystrice
september - účasť zástupcov mesta Hradec Králové na medzinárodnej konferencii v Banskej Bystrici „Kultúrne politiky miest a regiónov pre budúce desaťročie“ a na oslavách Dní mesta a 350. Radvanskom jarmoku
jún - odborný pobyt zamestnancov magistrátu HK v BB zameraný na výmenu skúseností v oblasti civilnej obrany
apríl - účasť zamestnancov MsÚ na konferencii ISSS v HK
január - účasť cimbalovej muziky Bystrina a fujarového tria Javorová húžva na VIII. Královohradeckom mestskom plese
2006
september - Slovensko – český dožinkový veniec v Hradci Králové, vyslanie remeselníkov, umelcov, cimbalovej a fujarovej hudby z Banskej Bystrice do Hradca Králové, účasť predstaviteľov mesta BB.
september - účasť predstaviteľov HK na oslavách Dní mesta BB, remeselníci z HK na Radvanskom jarmoku v BB, vystúpenie umeleckých telies z HK na Radvanskom jarmoku
jún - účasť zamestnancov MsÚ na medzinárodnej konferencii „Mestá ako súčasť podnikateľského prostredia“ v Hradci Králové
apríl - účasť pracovníkov MsÚ BB na konferencii v Hradci Králové „Internet v štátnej správe a samospráve“
2005
september - účasť predstaviteľov mesta Hradec Králové na oslavách 750. výročia mesta Banská Bystrica, vyslanie umeleckých telies na vystúpenia počas Radvanského jarmoku
jún - účasť zamestnancov magistrátu HK na V4+Nemecko futbalovom turnaji „Old Boys“ v Banskej Bystrici
jún - účasť mladých športovcov z BB na 5. medzinárodných športových hrách mládeže v Hradci Králové
máj - účasť primátora mesta Banská Bystrica na oslavách „Victory Day“ pri príležitosti 60. výročia ukončenia II. Svetovej vojny, v Hradci Králové
marec rokovanie primátora mesta Banská Bystrica s prednostom a námestníkmi primátora v Hradci Králové o fungovaní samosprávy, financovaní a rozpočte
február - účasť primátora na medzinárodnej vedeckej konferencii „Hradecké ekonomické dny“
2004
december - účasť vedúceho referátu stratégie a rozvoja mesta MsÚ na konferencii „Strategické plánovanie“ v Hradci Králové
október - pracovné stretnutie vedúcich referátov a oddelení MsÚ Banská Bystrica s vedúcimi oddelení Magistrátu mesta Hradec Králové v Hradci Králové
september - účasť predstaviteľov mesta Hradec Králové na oslavách Dní mesta
august - účasť predstaviteľov mesta Hradec Králové na oslavách 60. výročia SNP
marec účasť predstaviteľov mesta Hradec Králové na medzinárodnej konferencii v Banskej Bystrici o čerpaní štrukturálnych fondov, odborný príspevok primátora
2000
november - 5. Medzinárodný dixielandový festival v BB
september - oslavy 750. výročia BB – účasť delegácie z HK
1999
- účasť delegácie z HK na oslavách 55. výročia SNP v BB
1998
máj - návšteva primátora Presperína v HK na medzinárodnom turnaji partnerských miest Kalokagatia 1998
1996
november - návšteva primátora Presperína v HK
júl - oslavy 130. výročia bitky u HK
apríl - návšteva z BB v HK
marec - návšteva primátora HK v BB
1995
máj - oslavy 770. výročia udelenia kráľovských práv HK, za BB sa zúčastnil viceprimátor Lačný


 


1365045

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka