Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Kovačica

KOVAČICA


Poloha:                       Vojvodina, 50 km od hlavného mesta Belehrad
Vzdialenosť od BB:      cca 560 km
Počet obyvateľov:      cca 30 tisíc (okres)
Primátor:                    Milan Garašević
Kontakt:                    Opština Kovačica
                                  Opštinska Uprava
                                  Maršala Tita 50
                                  26210 Kovačica, Serbia


KovačicaKovačica je druhým najvýznamnejším krajanským centrom v Srbsku. Novodobá história obce sa datuje od roku 1806, kedy na jej územie prišlo 80 hraničiarskych rodín, prevažne z južného Slovenska a severného Maďarska, s cieľom zaľudniť Padinu Vo svete je známa ako metropola insitného umenia pod záštitou UNESCO. Pre obec je príznačná multietnickosť, vďaka ktorej vedľa seba viac než dvesto rokov pokojne nažívajú Slováci, Srbi, Maďari, Rumuni a iné národnosti. V hospodárskej štruktúre má po poľnohospodárstve najväčší význam chemický priemysel, drevovýroba, výroba obuvi, kovopriemysel, výroba elektroniky a chov rýb. Osobitný význam sa venuje kultúre s cieľom zachovania kultúrneho dedičstva, tradícií, jazyka, zvykov a celkovej identity.

Aktivity

2017
marec - koncerty Univerzitného speváckeho zboru Mladosť v Kovačici a Padine. Koncerty a stretnutia s rodákmi sa uskutočnili v rámci projektu Srbská misia
2013
november - výstava diel insitného umenia v priestoroch historickej Radnice
august - študijná cesta študentov Univerzity tretieho veku UMB v Kovačici
2012
október - účasť predstaviteliek mesta na medzinárodnej konferencii Aké podmienky aktívneho starnutia majú seniori v Európe?
jún - výstava insitného umenia s názvom Súčasná tvorba v priestoroch radnice
- oficiálna delegácia mesta Kovačica pod vedením primátora partnerského mesta
apríl - historicky prvá návšteva čelných predstaviteľov mesta v Kovačici
2011
september – návšteva zástupcov mesta Kovačica na Dňoch mesta Banská Bystrica


 


1365062

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka