Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Šalgotarián

SALGÓTARJÁN


Poloha:                     sever Maďarska
Vzdialenosť od BB:   110 km
Počet obyvateľov:    cca 38 tisíc
Primátor:                  Ottó Dóra
Kontakt:                   Múzeum Tér 1
                                3100 Salgótarján
                                Hungary


Šalgotarián

Šalgotarián sa nachádza na severe Maďarska, asi 100 km od Budapešti. Leží v blízkosti slovensko-maďarskej štátnej hranice. Mesto Salgótarján je správnym a vzdelávacím strediskom Novohradskej župy s baníckou tradíciou. Návštevníkov na každom kroku obklopuje prírodná krása a rozmanité okolie. Pre Šalgotarján je tiež príznačná čulosť spoločenského života . Kultúrne a folkórne tradície podčiarknuté geografickými špecifikami sa pričinili o zápis novohradského geoparku do zoznamu nehmotného dedičstva UNESCO.

Aktivity

2017
september - oficiálna návšteva delegácie mesta Šalgotarján na Radvanskom jarmoku a vystúpenie FS Nógrad na Radvanskom jarmoku
august - návšteva oficiálnej delegácie mesta Banská Bystrica na Dňoch Šalgotarjánu
júl – výstava Fotoklubu Novohradskej župy v banskobystrickej radnici.
marec – študijná návšteva 15 učiteľov z desiatich škôl Novohradskej župy a okolia na ZŠ Ďumbierska. Návšteva sa uskutočnila na základe partnerstva so Šalgotarjánom
2016
september 2016 - vystúpenie folklórnej skupiny TÜCSÖK v rámci Radvanského jarmoku
august - september - deti krajanov v škole v prírode v Hronci pri Banskej Bystrici
máj 2016 - United Europe Jazz Festival, vystúpenie partnerských hudobných telies
2015
september - účasť oficiálnej delegácie mesta na Radvanskom jarmoku
2014
december - doplnenie knižničiek základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským aktuálnymi publikáciami, ktoré boli vydané za podpory Mesta Banská Bystrica
september - návšteva Banskej Bystrice pri príležitosti Radvanského jarmoku
júl - medzinárodný detský tábor v Salgotarjane
júl - účasť primátora mesta Banská Bystrica na X. Slovenských a folkových dňoch v Šalgótarjáne
máj - stretnutie družobných miest v Šalgotarjáne, výmena skúseností s oblasti samosprávy
máj - viceprimátorka mesta Banská Bystrica na návšteve partnerského mesta pri príležitosti stretnutia partnerských miest a osláv výročia vstupu do EÚ
2013
september - Škola v prírode pre slovenské národnostné školy " Poznaj svoje korene " v Hronci
družobná návšteva zamestnancov MsÚ Šalgotarján pri príležitosti Radvanského jarmoku
august - účasť banskobystrických detí na medzinárodnom letnom tábore,
dar mesta Banská Bystrica Zväzu Slovákov v Maďarsku v podobe slovenských periodík
júl - účasť primátora mesta na IX. Slovenských a folkových dňoch v Šalgotarjáne
máj - družobná návšteva zamestnancov MsÚ Banská Bystrica v Šalgotarjane
rokovanie čelných predstaviteľov obidvoch samospráv o vývoji partnerskej spolupráce
2012
december - výstavy prác Karola Demutha a študentov ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici
máj - hosťovanie Štátnej opery v Salgótarjáne, účasť veceprimátorky mesta na predstavení, družobný pobyt zamestnancov Mestského úradu v Salgótarjáne, oficiálna delegácia mesta Banská Bystrica na oslavách Dní mesta Salgótarján, vystúpenie folklórneho súboru Matičiarik
február - prijatie predstaviteľov Zväzu Slovákov v Maďarsku v súvislosti so spoluprácou s mestom Salgotarjan
2011
október - podanie spoločného projektu s názvom Common past common future - development form mining heritage
september – družobný pobyt zamestnancov MsÚ Šalgotarján v Banskej Bystrici počas Dní mesta
návšteva primátorky Šalgotarjánu počas Dní mesta Banská Bystrica
júl - vystúpenie folkórnej skupiny Javorík na Dňoch slovenského folklóru v Šalgotarjáne
máj - účasť predstaviteľov Banskej Bystrice na Konferencii Town twinning and Touristic Meeting, Novohrad-Nógrad Geopark
obnova partnerskej zmluvy medzi partnerskými mestami
družobný pobyt pracovníkov MsÚ Banská Bystrica v Šalgotarjáne
2010
máj - návšteva partnerského mesta Salgótarján - výlet zamestnancov MsÚ BB
2009
september - pobyt zamestnancov z MsÚ Salgótarján v Čachove-Selce
september - účasť delegácie zo Salgótarjánu na Dňoch Mesta v BB
september - účasť basketbalistov zo Salgótarjánu na turnaji v BB
júl - účasť folk. súboru Bystrina na Folklórnom Dni v Salgótarjáne
júl - výlet zamestnancov MsÚ BB do Salgótarjánu
máj - návšteva viceprimátora, prednostu a predsedu odborov zo Salgótarjánu na rokovaní o zmluve na ďalší rok
január - účasť old boys futbalového tímu na turnaji v Salgótarjáne
2008
november - pobyt zamestnancov MsÚ Salgótarján v Čachove
august - detský tábor v Salgótarjáne pre deti z Banskej Bystrice
jún - návšteva zamestnancov MsÚ BB v Salgotarjáne
2007
október - pobyt zamestnancov MsÚ Salgótarján na Osrblí
september - účasť primátorky mesta na medzinárodnej konferencii v Banskej Bystrici „Kultúrne politiky miest a regiónov pre budúce desaťročie“ a na oslavách Dní mesta
august - detský tábor v Salgótarjáne pre deti z Banskej Bystrice
júl - detský tábor v Banskej Bystrici pre deti zo Salgótarjánu
2006
september - účasť predstaviteľov mesta Salgótarján na oslavách Dni mesta Banská Bystrica a remeselníkov na Radvanskom jarmoku
august - detský tábor pre deti z BB v Salgótarjáne
júl - detský tábor pre deti zo Salgótarjánu v BB
júl - pobyt zamestnancov MsÚ Banská Bystrica na Balatone
február - pobyt zamestnancov MsÚ Salgótarján na Osrblí
2005
október - pobyt zamestnancov MsÚ Banská Bystrica v Salgótarjáne
september - účasť predstaviteľov mesta na oslavách 750. výročia mesta Banská Bystrica, remeselníci na Radvanskom jarmoku
august - detský tábor pre deti z BB v Salgótarjáne
júl - detský tábor pre deti zo Salgótarjánu v BB
máj - účasť študentov z Banskej Bystrice na medzinárodnom podujatí v Salgótarjáne „Stretnutie mladých občanov únie“ + účasť na pohári partnerských miest (mladí futbalisti)
2004
október - pobyt zamestnancov MsÚ zo Salgótarjánu na Táloch
september - účasť predstaviteľov mesta Salgótarján na oslavách Dní mesta BB a remeselníkov na Radvanskom jarmoku
júl a august - recipročný detský tábor pre deti z BB a Salgótarjánu
marec - účasť predstaviteľov mesta na medzinárodnej konferencii v Banskej Bystrici o čerpaní štrukturálnych fondov
2001
september - Medzinárodný basketbalový turnaj v BB, s účasťou družstva zo Salgótarjánu
jún - odborná stáž pracovníkov MsÚ BB v Salgótarjáne
apríl - 23. ročník festivalu zborového spevu V. F. Bystrého – účasť speváckeho zboru zo Salgótarjánu
2000
november - stretnutie zástupcov MsÚ z BB a ich partnerov z MsÚ S v Salgótarjáne
október - návšteva primátora a zamestnancov MsÚ Salgótarjánu v BB
september - delegácia zo Salgótarjánu na oslavách 475. výročia mesta BB
august - medzinárodný detský tábor v Salgótarjáne
1999
október - jesenná návšteva Salgótarjánu spojená s odbornou výmenou poznatkov a skúseností samospráv
august - 55. výročie SNP. Delegácia zo Salgótarjánu v BB
jún - partnerské odborno – priateľské stretnutie v BB
apríl - stretnutie predstaviteľov partnerských miest Salgótarjánu v Salgótarjáne
1998
august - medzinárodný detský tábor v Salgótarjáne
1997
jún / júl - „Kalokagatia 97“ - olympiáda partnerských miest v BB (prítomných 85 športovcov + 5 zástupcov z Mesta Salgótarján)
jún - Eurofolklór v BB
jún - návšteva zamestnancov MsÚ BB v Salgótarjáne
apríl - pozvanie podnikateľov z BB do Salgótarjánu na „Palócország“ + prednostka Snopková
február - návšteva primátora Pusztu v BB na Banskobystrickej latke + podpis dohody na rok 1997
1996
december - návšteva primátora Presperína v Salgótarjáne
september - viceprimátor + 2 členovia delegácie zo Salgótarjánu sa zúčastnili výstavy Finex v BB
september - Ugrogála“ - medzinárodná súťaž v skoku do výšky a skoku o žrdi v Salgótarjáne, + pracovná schôdzka
august - „Veľtrh radosti“ v Salgótarjáne
máj - 44 členná delegácia pracovníkov z MsÚ Salgótarjánu na návšteve BB
február - návšteva primátora BB v Salgótarjáne, podpis zmluvy na rok 1996
január - prednostka MsÚ BB (Snopková) na návšteve v Salgótarjáne, príprava zmluvy na r. 1996
1995
október - futbalový zápas starých pánov
september - návšteva primátora Presperína v Salgótarjáne + poslanci MsZ BB + zamestnanci MsÚ BB
júl - 3. ročník medzinárodného detského tábora v Salgótarjáne
jún - delegácia zo Salgótarjánu na oslavách 740. výročia BB
apríl - návšteva primátora a poslancov MsZ Salgótarjánu v BB, stretnutie samosprávnych orgánov oboch miest, Zväzu Slovákov v Maďarsku, zástupcov OaPK BB a Novohradskej župy
február - návšteva primátora Presperína v Salgótarjáne, podpis zmluvy na ďalší rok, prijatie na Obchodnej a priemyselnej komore Novohradskej župy, podpis zmluvy so Zväzom Slovákov v Maďarsku


 


1381404

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka