Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie MsZ - 20.12.2010

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

                                                                                      V Banskej Bystrici, 9. 12. 2010


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

20. december 2010 (pondelok) o 16.00 h


v priestoroch Veľkej sály Radnice, II. poschodie, Námestie SNP 1 v Banskej Bystrici s nasledovným programom:


1.O t v o r e n i e
2.Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Vaško, predseda mestskej volebnej komisie
3.Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Banská Bystrica
4.Zloženie sľubu novozvolených poslancov MsZ
5.Voľba návrhovej komisie
6.Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ
7.Návrh termínu a programu najbližšieho zasadnutia MsZ
8.Návrh na poverenie poslancov MsZ vykonávaním občianskych obradov
9.Schválenie uznesení MsZ
10.Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

Na zasadnutie pozývam:
1.poslancov MsZ
2.novozvoleného primátora mesta
3.novozvolených poslancov MsZ
4.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
5.vedúcich zamestnancov MsÚ
6.hlavného kontrolóra mesta
7.náčelníka MsP
8.predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
9.prednostu Obvodného úradu v Banskej Bystrici
10.poslancov NR SR za Banskú Bystricu
11.poslancov BBSK za Banskú Bystricu
12.bývalých primátorov mesta Banská Bystrica
13.zástupcu okresnej prokuratúry
14.predsedu mestskej volebnej komisie
15.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
16.občanov mesta Banská Bystrica


 


1378133

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka