Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Poradné orgány primátora

Poradné orgány primátora mesta

 

 

1. Rada primátora mesta pre seniorov

 

Ing. Július Burkovský
Július Adamove
PaedDr. Renáta Klementová
Mgr. Gabriela Bromchesová
Mgr. Oľga Švarcová
Ing. Nataša Harmaniaková
Andrea Miková
Miroslava Štrbová
Anna Chabadová
Elena Šúpolová
Eva Brozmanová
Beáta Gašková - sekretárka
 

 

2. Rada primátora mesta pre architektúru a urbanizmus

 

Ing. arch. Michal Gaj - predseda
Ing. arch. Dušan Čupka - podpredseda
Ing. arch. Ľudmila Priehodová - člen
Ing. arch. Vladimír Letovanec - člen
Ing. arch. Mária Chocholová - člen
Ing. arch. Štefan Moravčík - člen
Ing. arch. Igor Teplan - člen
Ing. arch. Tomáš Sobota - člen
Ing. arch. Drahan Petrovič - člen
Ing. arch. Erika Gondová - člen
Ing. arch. Eva Faragoová - člen
 

 

3. Rada primátora mesta pre mimovládne neziskové organizácie

 

Mária Murray Svidroňová, predsedníčka Rady, o.z. ZADOBE
Oblasť aktivít v rade:  Deti, mládež, rodina, voľný čas
Telefón: 0905 309 050
e-mail: maria.murraysvidronova@zadobe.sk,

Mária Helexová, SPOSA BB
Oblasť aktivít v rade: Zdravotníctvo, sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov a iné cieľové skupiny.
Telefón 0911 360 641
e-mail: helexova@gmail.com

Martin Urban, o.z. UFS Mladosť
Oblasť aktivít v rade: Umenie, kultúra, história
Telefón: 0908 170 128
e-mail: martin.urban@umb.sk

Jolana Nátherová, o.z. Nádej deťom
Oblasť aktivít v rade: Práca s rómskou komunitou
Telefón: 0905 555 992
e-mail: j.natherova@gmail.com,

Eva Ščepková, EnviroFuture, o.z.
Oblasť aktivít v rade: Zlepšovanie životného prostredia a kvality života, komunitný rozvoj
Telefón:  0908 565 464
e-mail: eva.scepkova@gmail.com

Csilla Droppová, o.z. Vydra
Oblasť aktivít v rade: Vzdelávanie, výskum, podpora dobročinnosti, darcovstva a dobrovoľníctva
Telefón:  0905 626 117
e-mail: csilla.droppova@stonline.sk

Milan Kyseľ, BuddySport, o.z.
Oblasť aktivít v rade: šport a rekreácia
Telefón: 0910 942 948
e-mail: milan.kysel@gmail.com

Andrea Maková, sekretárka, andrea.makova@banskabystrica.sk

 

 

4. Rada primátora mesta pre študentov

 

Andrea Maková - predseda Rady
Nora Bělousovová - členka
Adam Bílek - člen
Martin Hlaváč
Lukáš Technovský
Daniel Bernát
Eva-Mária Striešová
Jozef Šaranko
Daniela Hlaváčová
Dominika Geregová
Valentína Sedileková
Emanuel Kucbel
Patrik Hudec
Pavel Rémeta

- Viac informácií o Rade primátora mesta pre študentov

 

 

5. Univerzitná rada mesta Banská Bystrica

 

 

 

 


 


1365502

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka