Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Volebné obvody - zoznam s príslušnými ulicami

Mesto Banská Bystrica

Volebné obvody pre volebné obdobie 2014-2018:

Volebný obvod č. 1.: Banská Bystrica - centrum, Majer, Uhlisko, Senica a Šalková (7 poslancov)

Volebný obvod č. 2.: Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín a Uľanka (2 poslanci)

Volebný obvod č. 3.: Sásová a Rudlová (10 poslancov)

Volebný obvod č. 4.: Radvaň, Fončorda, Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska terasa (12 poslancov)


 
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
 Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov 2014.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Mapa mesta s hranicami volebných obvodov na vol. obdobie 2014-2018
 Mapa mesta s hranicami volebných obvodov na vol. obdobie 2014-2018.pdf (416.2 kB) (416.2 kB)

 
Mapa volebných obvodov a zoznam ulíc na vol. obdobie 2014-2018
 Mapa volebných obvodov a zoznam ulíc na vol. obdobie 2014-2018.pdf (445.7 kB) (445.7 kB)

 
Zoznam ulíc podľa jednotlivých volebných obvodov 2014-2018
 Zoznam ulíc podľa jednotlivých volebných obvodov 2014-2018.pdf (64.2 kB) (64.2 kB)

 


1249746

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka