Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Volebné obvody - zoznam s príslušnými ulicami

Mesto Banská Bystrica

Volebné obvody pre volebné obdobie 2018-2022:

Volebný obvod č. 1.:  Stred – Banská Bystrica - centrum (6 poslancov)

Volebný obvod č. 2.:  Východ – Majer, Uhlisko, Senica, Šalková (2 poslanci)

Volebný obvod č. 3.:  Sásová, Rudlová (9 poslancov)

Volebný obvod č. 4.:  Sever – Jakub, Kostiviarska, Uľanka, Podlavice, Skubín (2 poslanci)

Volebný obvod č. 5.:  Fončorda (7 poslancov)

Volebný obvod č. 6.:  Radvaň (3 poslanci)

Volebný obvod č. 7.:  Juh – Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska terasa, Rakytovce (2 poslanci)


 
Volebné obvody
 Oznamenie_o_urceni_volebnych_obvodov_a_poctu_poslancov.pdf (39.2 kB) (39.2 kB)

 
Volebné okrsky
 Urcenie_volebnych_okrskov_a_volebnych_miestnosti_2018.pdf (200.4 kB) (200.4 kB)

 
Mapa volebných okrskov a volebných miestnosti
 Mapa_volebnych_okrskov_a_volebnych_miestnosti_2018.pdf (869.9 kB) (869.9 kB)

 


1381375

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka