Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Zloženie komisií Mestského zastupiteľstva (členovia komisií)

Zloženie komisií Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici (2014 - 2018)
 

 

1. Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
a podnikateľskú činnosť:

poslanci:

Igor Kašper - predseda

Matej Bučko

Jakub Gajdošík

Vladimír Pirošík

Michal Škantár

Ladislav Topoľský

Martin Turčan

Jaroslav Kuracina

Daniel Karas

neposlanci:

Alžbeta Didová

Anna Harmaniaková

Pavol Kmeť

Martin Majling

Iveta Sásiková

Peter Vaňo

Janka Demská - sekretárka komisie

 

 

2. Komisia MsZ pre územný rozvoj:

poslanci:

Hana Kasová - predsedníčka

Daniel Karas

Igor Kašper

Milan Lichý

Marek Modranský

Ľudmila Priehodová

Michal Škantár

Martin Turčan

Pavol Bielik

Marian Hlaváč

neposlanci:

Zuzana Klasová

Anna Šabová

Janka Mylbachrová

Jaroslava Bačovská - sekretárka komisie

 

 

3. Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí:

poslanci:

Milan Smädo - predseda

Milan Lichý

Matúš Molitoris

Marcel Pecník

Tomáš Štrba

Ladislav Topoľský

neposlanci:

Jozef Tomáš

Marián Fejfár

Ľubica Buranová

Elena Púchyová

Ján Hruška

Ján Žambor

Roman Kostúr

Rudolf Gizel

Ivan Kapsiar

Daniel Hanko

Peter Uhrík

Branislav Bosák

Miriam Ondrejková - sekretárka komisie

 

 

4. Komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku:

poslanci:

Milan Lichý - predseda

Katarína Čižmárová

Svetozár Dluholucký

Ludvík Nábělek

Jaroslav Kuracina

Martin Úradníček

neposlanci:

Beáta Frčová

Radovan Jonáš

Pavol Strhák

Peter Hudec

Pavol Bartošík

Jana Lovásová - sekretárka komisie

 

 

5. Komisia MsZ pre školstvo a šport:

poslanci:

Daniel Karas - predseda

Matúš Molitoris

Marcel Pecník

Vladimír Sklenka

Lucia Skokanová

Tomáš Štrba

Ladislav Topoľský

neposlanci:

Milan Pápay

Nora Bělousovová

Michal Rusko

Vladimír Moravčík

Milan Záborský

Anna Marušková

Stanislav Kútik

Dana Cibuľková - sekretárka komisie

 

 

6. Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok:

poslanci:

Marek Modranský - predseda

Matej Bučko

Jakub Gajdošík

Pavol Katreniak

Matúš Molitoris

Milan Smädo

Martin Turčan

neposlanci:

Martin Martinka

Jozef Golian

Miroslav Snopko

Mária Jagerčíková - sekretárka komisie

 

 

7. Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch:

poslanci:

Ľubomír Motyčka - predseda

Hana Kasová

Martin Klus

Ludvík Nábělek

Lucia Skokanaová

Marek Odaloš

neposlanci:

Pavol Gender,

Andrej Malachovský

Patrik Bočkay

Andrej Patráš

Dana Drábiková - sekretárka komisie

 

 

8. Komisia MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ:

poslanci:

Katarína Čižmárová - predsedkyňa

Stanislav Mičev

Ludvík Nábělek

Marcel Pecník

Vladimír Pirošík

Vladimír Sklenka

Tomáš Štrba

Marek Odaloš

Martin Úradníček

neposlanci:

Jana Orlická

Peter Pohančánik

Vladimír Bahýľ

Andrea Páleníková - sekretárka komisie

 

 

9. Komisia MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností:

poslanci:

Matej Bučko - predseda

Pavol Bielik

Daniel Karas

Karol Konárik

Matúš Molitoris

Helena Koreňová - sekretárka komisie

 

 

10. Komisia MsZ pre životné prostredie a odpady:

poslanci:

Pavol Katreniak - predseda

Pavol Bielik

Svetozár Dluholucký

Tomáš Štrba

Marek Modranský

Ľubomír Motyčka

Ľudmila Priehodová

Michal Škantár

neposlankyňa:

Dagmar Rajčanová

Michal Štúber - sekretár komisie

 

 


 


1277839

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka