Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Informačno - poradenské centrum pre EŠIF

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

 

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy

 

Mesto Banská Bystrica vytvorilo k 25. Januáru 2017  Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej aj IPC pre EŠIF), ktoré je začlenené v Organizačnej štruktúre Mestského úradu Banská Bystrica, pod organizačným útvarom primátora mesta Banská Bystrica.

Zriadené informačno-poradenské centrum je súčasťou Integrovanej siete informačno-poradenských centier, ktoré zriadil Centrálny koordinačný orgán ako gestor a koordinátor v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014-2020, ktorý bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Úlohu Centrálneho koordinačného orgánu plní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

IPC pre EŠIF poskytuje bezplatné poradenstvo, osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom pomoci.


Partnerská dohoda

Všetky potrebné informácie o sieti informačno-poradenských centier nájdete na stránkach portálu Partnerská dohoda.

 

 


 

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko 20. februára 2017 slávnostne otvorili informačno-poradenské centrum (IPC) v Banskej Bystrici, ktoré je siedmym miestom v rámci Slovenska, kde je poskytované bezplatné poradenstvo o možnostiach a spôsoboch čerpania eurofondov. Celá správa >
 

Otvorenie IPC BB

Otvorenie IPC BB

 

 


 


1381390

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka