Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Mestská Polícia Banská Bystrica

MESTSKÁ POLÍCIA BANSKÁ BYSTRICA

  

159 - tiesňové volanie (telefón)

048/ 4330 804 - stála služba (telefón)

Internetová stránka  www.msp-bb.sk 

 

 

 

MESTSKÁ POLÍCIA BANSKÁ BYSTRICA

 

Vítame Vás na stránkach Mestskej polície Banská Bystrica, ktoré vznikli najmä kvôli Vám- občanom Banskej Bystrice a kde by sme Vám chceli poskytnúť základné informácie o úlohách MsP BB a pomôcť Vám užitočnými radami vo Vašom bežnom živote. Chceme Vás naučiť, ako máte reagovať vo vybraných situáciách, aby ste znížili riziko svojho ohrozenia a systematicky predchádzali všetkým negatívnym javom a posilňovali tie pozitívne.


Ambíciou náčelníka MsP je enormná snaha o vybudovanie akcieschopnej a uznávanej MsP. Je preto potrebné klásť dôraz na delegovanie právomocí a adekvátnu kontrolu vykonávaných úloh.
MsP je tu v prvom rade pre občana a našou snahou bude do budúcnosti zefektívňovať poskytované služby . Úlohou MsP nie je len pôsobiť represívne, ale najmä sa snažiť o preventívne pôsobenie. To znamená, radami prispievať k predchádzaniu zla, zvyšovať právne vedomie čo najširších vrstiev obyvateľstva v meste. Význam prevencie sme si v Mestskej polícii v BB uvedomili už dávno. Ale nestačí si len niečo uvedomiť, je treba v tomto smere aj niečo urobiť. Účelom je i vedieť poradiť občanom, dospelým, deťom, i mládeži vždy nájsť alternatívne riešenia pre ich problémy v oblasti vlastnej ochrany zdravia i majetku, ktorých realizácia nebude za cenu porušenia zákona a následne ich nechať sa rozhodnúť, ktorú z nich si vyberú. Občan si musí uvedomiť, že prevencia kriminality je užitočná hlavne pre neho a hlavne on bude mať z nej zisk. S našimi radami sme mysleli na všetky vrstvy občanov. Uvedomujeme si, že pomáhaním Vám, pomáhame vlastne i sami sebe.


Nakoľko príslušníci MsP nemôžu byť všade, veci sa často riešia na sťažnosti a podnety občanov. Opakovane však dochádza k situáciám, kedy občania požiadajú o našu pomoc, ktorá nespadá pod naše kompetencie. Z toho vznikajú aj konfliktné situácie a k takýmto nejasnostiam dochádza najmä z nevedomosti občanov o vykonávaní činnosti a právomociach MsP. Aby sme sa tomuto vyhli, radi Vás budeme informovať pomocou tejto stránky.

 


 


1377705

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka