Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Výbory mestských častí

Výbory mestských častí v meste Banská Bystrica

2010 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volebný obvod č. 1 - Stred (centrum mesta)
Volebný obvod č. 2 - Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Kostiviarska, Karlovo
Volebný obvod č. 3 - Senica, Šalková, Majer, Uhlisko
Volebný obvod č. 4 - Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Kráľová, Podháj
Volebný obvod č. 5 - Radvaň
Volebný obvod č. 6 - Fončorda
Volebný obvod č. 7 - Sásová, Rudlová

 


 


1381446

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka